Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rekenen/gecijferdheid in mbo

MBO |

Rekenen/gecijferdheid in mbo

Een themapagina op NRO – Onderwijskennis

Deze themapagina is in 2023 samengesteld door Monica Wijers en Vincent Jonker (met ondersteuning vanuit het zogenaamde mbo rekencollectief, met de volgende deelonderwerpen:

 1. Rekenen verbreden naar gecijferdheid
 2. Nieuwe rekeneisen
 3. Rekenen en betekenis voor beroep/burgerschap

Zie ook andere themapagina’s over onderzoek rekenen/wiskunde.

Webinar 6 december 2023 over de NRO themapagina ‘rekenen/gecijferdheid in mbo’

Tijdens de Taal- en rekenconferentie van 6 oktober 2023 (georganiseerd door de MBO-raad) is er een workshop verzorgd worden over deze thema-pagina.

Centraal in deze workshop stond de themapagina met de genoemde onderwerpen, maar ook wat een ROC (de docenten, de rekencoordinator, de manager) met zo’n thema-pagina kan doen. Als het alleen maar een kennispagina is, zal dit te weinig waarde hebben. Juist de interactie tussen theorie en praktijk maakt een dergelijke themapagina ondersteunend voor docenten en scholen.

 • (2009). Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • (2015). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2013-2014 (PDF). Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • (2018). Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs. Gesprekstafels rekenen vmbo en havo/vwo. (PDF) (pp. 27). Den Haag: Ministerie van OCW.
 • (2022). Taal en rekenen in het vizier (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs (PDF): Uitgeverij Phronese.
 • Brown, J. S., Collins, A. and Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning Educational Researcher, 18, 32-41. .
 • Buisman, M. (2014). Rekenniveaus op het mbo – Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat (PDF) (pp. 54). ’s-Hertogenbosch: ECBO.
 • Buisman, M., Allen, J., Fouarge, D., Houtkoop, W. and Van der Velden, R. (2013). PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven. Resultaten van de Nederlandse survey 2012 (PDF). ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
 • Buisman, M., Van Loon-Dikker, L., Boogaard, M. and Van Schooten, E. (2018). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek (PDF) (pp. 58). Amsterdam: Kohnstamm.
 • Casey, H., Cara, O., Eldred, J., Grief, S., Hodge, R., Ivanicv, R., Jupp, T., Lopez, D. and McNeil, B. (2006). Embedding literacy, language and numeracy in post-16 vocational programmes – the impact on learning and achievement (PDF) (pp. 52). London: Institute of Education, NRDC.
 • Chang, H. and Beilock, S. L. (2016). The math anxiety-math performance link and its relation to individual and environmental factors: A review of current behavioral and psychophysiological research Current Opinion in Behavioral Sciences, 10, 33–38. doi:10.1016/j.cobeha.2016.04.011 .
 • Dowker, A., Sarkar, A. and Looi, C. Y. (2016). Mathematics Anxiety: What Have We Learned in 60 Years? Frontiers in Psychology, 7(APR). doi:10.3389/fpsyg.2016.00508 .
 • Hickendorff, M. (2023). Aanvankelijk en gevorderd rekenen in groep 3, 4 en 5 (PDF), Onderwijskennis: NRO (Onderwijskennis).
 • Hickendorff, M., Mostert, T. M. M., Van Dijk, C. J., Jansen, L. L. M., Van der Zee, L. L. and Fagginger Auer, M. F. (2017). Rekenen op de basisschool. Review van de samenhang tussen beïnvloedbare factoren in het onderwijsleerproces en de rekenwiskundeprestaties van basisschoolleerlingen (PDF). Leiden: Universiteit Leiden/NRO.
 • Hoogland, K. (2021). De mathematisering van de samenleving. Openbare les HU, 2 juni 2021. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
 • Hoogland, K. (2023). Gecijferdheid (PDF) (Vol. 2023). Utrecht: ELWIeR/Ecent.
 • Hoogland, K. (2023). The changing nature of basic skills in numeracy (PDF) Frontiers in Education, 8. doi:10.3389/feduc.2023.1293754 .
 • Janssen, B. (2023). Angst en falen houden elkaar in de greep bij rekenen en wiskunde (PDF) Volgens Bartjens. Ontwikkeling en onderzoek, 42(4). .
 • Janssen, F. J. J. M., Hulshof, H. and van Veen, K. (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden (PDF). Leiden/Groningen: ICLON.
 • Jonker, V., Wijers, M., Hoogland, K. and Stelwagen, R. (2010). Drieslag functioneel rekenen (PDF) (pp. 20). Ede: Steunpunt Taal en Rekenen MBO.
 • Jonker, V., Wijers, M. and Keijzer, R. (2023). Gevorderd rekenen-wiskundeonderwijs: van bovenbouw po naar onderbouw vo (PDF), Onderwijskennis (Vol. 2023): NRO (Onderwijskennis).
 • Kirschner, P., Claessens, L. and Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.
 • Meijerink, H. P. (Ed.). (2009). Referentiekader taal en rekenen. De referentieniveaus (PDF). Enschede: OCW/SLO.
 • OECD. (2021). The Assessment Frameworks for Cycle 2 of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies, , OECD Skills Studies. Paris: OECD Publishing.
 • Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H. and Van Luit, J. E. H. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement Learning and Instruction, 54(January), 22-34. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.01.009 .
 • Ramirez, G., Shaw, S. T. and Maloney, E. A. (2018). Math Anxiety: Past Research, Promising Interventions, and a New Interpretation Framework (PDF) Educational Psychologist, 53(3), 145-164. doi:10.1080/00461520.2018.1447384 .
 • Rittle-Johnson, B., Loehr, A. M. and Durkin, K. (2017). Promoting self-explanation to improve mathematics learning: A meta-analysis and instructional design principles ZDM Mathematics Education, 49(4), 599–611. doi:10.1007/s11858-017-0834-z .
 • Rittle-Johnson, B., Schneider, M. and Star, J. R. (2015). Not a one-way street: Bidirectional relations between procedural and conceptual knowledge of mathematics (PDF) Educational Psychology Review, 27(4), 587–597. .
 • Ros, B., Hickendorff, M., Keijzer, R. and Van Luit, H. (Eds.). (2021). Leer ze rekenen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs (PDF). Didactief.
 • Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being (PDF) American Psychologist, 55(1), 68-78. doi:10.1037/0003-066X.55.1.68 .
 • Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2017). Self-determination theory : Basic psychological needs in motivation, development, and wellness (PDF). New York: Guilford Publications.
 • Schmidt, W. H., Houang, R. T., Sullivan, W. F. and Cogan, L. S. (2022). When practice meets policy in mathematics education: A 19 country/jurisdiction case study (PDF) (Vol. 268). Paris: OECD.
 • Smulders, H. (2020). Drievoudige kwalificatie mbo canon en WEB (PDF).
 • Stelwagen, R. and Van Kleef, A. (2012). De Drieslag Functioneel Rekenen. Rekenonderwijs vormgeven in het mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo). .
 • Stone, J. R. I., Alfeld, C. and Pearson, D. (2008). Rigor and relevance: Testing a model of enhanced math learning in career and technical education (PDF) American Education Research Journal, 45(3), 767-795. .
 • Taylor, K. and Rohrer, D. (2009). The effects of interleaved practice (PDF) Applied Cognitive Psychology, 24(6), 837-848. doi:10.1002/acp.1598 .
 • Van de Ven, H., Donker, A., Wesseling, W., Van de Haterd, J., De Jong, E., Metwally, L. and Van As, A. (2023). Succesvolle aanpakken voor mbo-studenten in een kwetsbare positie. Onderzoeksverslag (PDF). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut en ECBO.
 • Van de Visch, J. and Scholtens, T. (2020). Rekenrapport JOB (PDF) (pp. 41). Utrecht: Jongerenorganisatie beroepsonderwijs.
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (3, MBO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Veenman, S. (2001). Directe instructie. Paper ten behoeve van de cursus Instructievaardigheden. (PDF). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

ELWIeR en Ecent als één STEM