Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid

| MBO |

Belangrijk onderdeel van de leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid is om docenten en andere betrokkenen te voorzien van een overzicht van wat er wetenschappelijk onderzocht is en wat de tendensen en thema’s zijn in dat onderzoek rond rekenen en gecijferdheid in mbo.

Project 2024 (NRO, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, e.a.)

Een eerste aanzet van zo’n overzicht is te vinden op de themapagina Rekenen en gecijferdheid in het mbo.

In de leidraad wordt hierop voortgebouwd en staat het ontwikkelen van praktische aanbevelingen centraal.

Bij aanvang wordt gedacht aan thema’s als:

  • Conceptuele verschuiving van rekenen naar gecijferdheid, inclusief rol van tools, ICT, technologie
  • Verbindingen tussen rekenen/gecijferdheid en beroep: inhoudelijk, programmatisch, didactisch
  • Volwassen benadering van de doelgroep, ook met het oog op LLO, inclusie en kansengelijkheid
  • Didactisch en agogisch handelen in de lessen: effectieve aanpakken, differentiatie, etc.
  • Leerresultaat, voortgang, (formatieve) toetsing… Professionele ontwikkeling docenten

De leidraden van het NRO maken wetenschappelijke inzichten toegankelijk en toepasbaar voor de onderwijspraktijk. Een leidraad bundelt kennis uit onderzoek op een overzichtelijke manier en bevat praktische aanbevelingen. Er zijn bijbehorende posters, infographics en activiteitenbladen waar je direct mee aan de slag kunt. Elke leidraad komt tot stand in nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk.

Uitvoering: 2024

Betrokkenen: Kees Hoogland (HU), Monica Wijers (UU), Vincent Jonker (UU), en enkele ROC’s.

Deze leidraad wordt mogelijk gemaakt door NRO

ELWIeR en Ecent als één STEM