Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gecijferdheid

Gecijferdheid bestaat uit de verbinding van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, nodig om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve kant van de wereld om je heen (Kees Hoogland)

Factoren van gecijferd gedrag

Bron: Common European Numeracy Framework (cenf.eu).


klik voor vergroting

Engelse versie: Aspects of Numerate Behaviour

klik voor vergroting

Gecijferdheid langs de tijdlijn

Bron: gecijferdheid.nl (Kees Hoogland)


klik voor vergroting

Verwijzingen

Literatuur

  • De Lange, J. (2005). Wiskunde om gecijferd te worden. deel I (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 24(3), 42-48. .
  • De Lange, J. (2005). Wiskunde om gecijferd van te worden. deel II Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 25(2), 9-14. .
  • Hoogland, K., Auer, M., Díez-Palomar, J., O’Meara, N. and Van Groenestijn, M. (2019). Initiating a Common European Numeracy Framework (PDF). In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen and M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
  • Hoogland, K. (2023). The changing nature of basic skills in numeracy (PDF) Frontiers in Education, 8. doi:10.3389/feduc.2023.1293754 .
  • Jablonka, E. and Hoogland, K. (2003). Wiskundige geletterdheid en gecijferdheid Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 23(1), 31-37. .
  • OECD. (1999). Measuring student knowledge and skills. A new framework for assessment (PDF). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
  • Stelwagen, R. and Hoogland, K. (2015). Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang leren (PDF) (pp. 20). Ede: Steunpunt basisvaardigheden.
  • Varwijk, J., Van den Berg, T., Van den Aker, E., Halewijn, E. and Schreiber, W. (2022). Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid. Handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden (PDF) (pp. 63). Amsterdam: Berenschot, ITTA.

Overige verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM