Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ervaringen in de praktijk met concept-contextonderwijs

In de publicatie ‘Een enkeltje CoCo’ laten biologiedocenten andere biologiedocenten profiteren van de ervaringen die ze met concept-contextonderwijs opgedaan hebben.

Vanuit de ervaringen wordt ingezoomd op punten die centraal staan bij de vernieuwing van het biologie-onderwijs richting concept-contextonderwijs (CoCo). Aansluitend op die centrale punten is een methode ontwikkeld waarmee docenten -al dan niet uitgaande van bestaand materiaal- een lesmodule concept-contextonderwijs kunnen maken.

Deze publicatie biedt een ondersteuning voor docenten die binnen hun huidige praktijk een begin willen maken met de concept-contextbenadering.

Ook de docenten scheikunde, natuurkunde kunnen voor het gebruik van contexten in hun vakken en in voor vakoverstijgende projecten inspiratie opdoen in deze publicatie.

  • Een enkeltje CoCo is te bestellen via verkoop@slo.nl voor € 10,00 en is tevens hier te downloaden.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes Legierse

ELWIeR en Ecent als één STEM