Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

School en werk verbinden: voorbeelden van boundary crossing in het laboratoriumonderwijs

We leren niet voor school, maar voor het leven en werk. Helaas zien veel leerlingen niet altijd de relevantie van wat ze op school leren of kunnen ze op het werk niet goed toepassen wat ze op school hebben geleerd. In het middelbaar laboratoriumonderwijs hebben wij twee manieren ontwikkeld waarmee school en werk meer kunnen worden verbonden.

Manier 1: Boundary-crossing-aanpak

We hebben een aanpak ontwikkeld waarbinnen stagiairs tijdens terugkomdagen meer over de statistiek leren die ze in hun stages nodig hadden. Het gaat om zaken als correlatie en regressie die nodig zijn bij een methodevergelijking, bijvoorbeeld van twee meetmachines in een ziekenhuislaboratorium. We spreken van een boundary-crossing-aanpak, omdat stagiairs heen en weer gaan tussen school en werk. Ook komen stagebegeleiders op school om vragen te beantwoorden over het stageonderzoek dat de stagiairs deden. De stagiairs leren reflecteren op hoe statistiek gebruikt werd op de werkvloer en integreren zo de kennis die ze op school en in het laboratorium ontwikkelden.

Onlangs verscheen het boek Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Het boek gaat over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk, en bevat enkele techniekvoorbeelden binnen mbo en hbo. Verschillende hoofdstukken gaan over hybride leeromgevingen waarin leren en werken worden gecombineerd. De optimistische boodschap van het boek is dat verschillen tussen opleiding en beroepspraktijk de kans bieden om iets nieuws te leren.

Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S., & De Bruijn, E. (Eds.) (2016), Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum.

Manier 2: Hybride computerprogramma
Een computerprogramma waarin het rekenen bij een beroepstaak centraal staat. Studenten leren de berekeningen die nodig zijn bij het maken van verdunningen en bepalingen van concentraties. Dit programma is ook geschikt voor het regulier scheikundeonderwijs. We noemen dergelijke programma’s hybride omdat ze twee werelden verenigen, hier die van wiskunde en van het laborantenvak.

Artikelen

Gerelateerde video’s

Arthur Bakker over (onderzoek naar) boundary crossing:

Verbinden van opleiding en werk:

Integreren van schoolkennis bij beroep

ELWIeR en Ecent als één STEM