Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Test bij: Dieren en dierproeven in het onderwijs

Mag je op school een dierproef doen? Of in de lerarenopleiding? Mag je dieren huisvesten op school? Kortom: wat kan en mag er met dieren in het onderwijs? Het ECENT artikel Dieren en dierproeven in het onderwijs gaat in op regelgeving en mogelijkheden met dieren op basisscholen, middelbare scholen en in de lerarenopleiding. Test hier alvast uw kennis!

Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk

1) Welke dieren vallen onder de Wet Op Dierproeven (Wod)?Alle dierenZoogdierenGewervelden en inktvissen

2) Een proef wordt alleen een dierproef genoemd als er kans is op ongerief voor het dier. Wat valt onder de noemer ongerief?Een muis observeren in zijn eigen kooiEen muis uit zijn kooi halen en op een andere plek dan zijn kooi observerenEen muis observeren voor en na het toedienen van aspirine

3) Welk van de onderstaande beweringen zijn waar?

  1. De DEC (dierexperimentencommissie) moet toestemming geven om een dierproef uit te mogen voeren
  2. Voordat dierproeven uitgevoerd mogen worden, moet de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) een vergunning hebben afgegeven voor de aangevraagde dierproef. De DEC geeft hierbij advies.Er moet een proefdierdeskundige toezicht houden op dierproevenDe Instantie voor Dierenwelzijn doet dit.De bedenker van een dierproef moet een artikel 9 bevoegdheid hebben

4) Mag je proeven doen met wormen?JaNee5) Mag je op middelbare scholen een dierproef doen?Ja mits de school aan alle voorwaarden (zie o.a. vraag 3) voldoetNee tenzij de school aan alle voorwaarden (zie o.a. vraag 3) voldoet6) Mag je dode dieren voor onderwijsdoeleinden gebruiken?Ja mits ze niet voor onderwijsdoeleinden gedood zijnNee tenzij ze niet voor onderwijsdoeleinden gedood zijn7) Mag je een snijpracticum doen met een koeienoog?Ja mits het oog van een koe komt die niet ouder was dan 12 maanden, i.v.m. een BSE-besmettingskansNee tenzij het oog van een koe komt die niet ouder was dan 12 maanden, i.v.m. een BSE-besmettingskans8) Welk van de onderstaande dieren mag je in de klas houden?KikkersMuizenVissenGeen van allen, je mag geen dieren in de klas houden9) Welke soorten kikkerdril mag je in de klas houden?Geen, je mag geen kikkerdril in de klas houdenAlle soorten kikkerdrilKikkerdril van de gewone pad en bruine of groene kikker10) Welke dieren in Nederland zijn beschermd via de Flora- en faunawet?Alle soorten zoogdieren, m.u.v. de huismuis, bruine en zwarte ratAlle soorten vogelsAlle amfibieën en reptielen [/collapse]

ELWIeR en Ecent als één STEM