Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

10 voor de leraar

10voordeleraar richt zich op landelijke initiatieven om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te borgen en zo zorg te dragen voor blijvend goed opgeleide leraren.

Lerarenopleiders vormen de spil van het programma en voeren de gezamenlijke regie binnen verschillende landelijke netwerken. Het werkveld, de wetenschap en andere deskundigen zijn aangesloten voor legitimering en validering.
De lerarenopleidingen werken binnen het programma 10voordeleraar met elkaar samen aan de landelijke borging van het eindniveau van de student door gebruik te maken van de landelijke kwaliteitsborgingsinstrumenten kennisbases, peerreview en kennistoetsen. Zo beschikt iedere student over het benodigde kennisniveau, ongeacht aan welke hogeschool de student zijn opleiding heeft afgerond. Vanwege het grote landelijke netwerk pakken lerarenopleidingen binnen het programma steeds vaker andere landelijke projecten op in het kader van de horizontale kwaliteitsborging van de lerarenopleidingen.

ELWIeR en Ecent als één STEM