Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Taalontwikkelende didactiek voor binask

Taalgericht vakonderwijs is vakonderwijs waarin expliciete taaldoelen worden gesteld, dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden.

Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (www.taalgerichtvakonderwijs.nl). In een inleidende weblezing door Maaike Hajer worden de algemene principes van taalgericht vakonderwijs uitgelegd, waarna in twee vakspecifieke weblezingen deze principes door Gerald van Dijk worden ingekleurd voor natuurkunde en scheikunde. De tijdelijke weblectures worden in de loop van 2012 vervangen door definitieve versies. Voor biologie hopen we nog materiaal toe te voegen. In de andere downloads vindt u achtergrondartikelen voor studenten, literatuur voor opleiders, verwerkingsopdrachten en literatuurverwijzingen.

In de onderstaande weblezing (60 min) kunt u met behulp van de knoppen links onder de video inzoomen op de presentator of de powerpoint. Als u met de cursor naar rechterkant van uw scherm gaat, zal het overzicht van de slides oplichten. Kies daarbinnen desgewenst de sheet waar u wilt instappen in de lezing. U kunt ook op een specifieke plaats in de presentatie de schuifbalk stil zetten en voor die plaats een hyperlink naar uw klembord kopiëren. Gebruik daarvoor de knop onder het presentatiescherm. Op die manier kunt u belangstellenden naar een specifiek fragment verwijzen.

Door Maaike Hajer over taalgericht vakonderwijs:

In de eerste lezing over nask (25 min) wordt de natuur- en scheikundetaal geanalyseerd en worden de moeilijkheden van leerlingen beschreven. In de tweede weblezing (35 min) worden voorbeelden van oplossingen gegeven. Zie voor het gebruik van de knoppen bij de lezing het commentaar op deze pagina boven de weblezing van Hajer.

Artikelen en opdrachten

De onderstaande downloads bevatten de verwerkingsopdrachten bij de twee weblezingen van Van Dijk

In het onderstaande artikel wordt taalgericht natuur- en scheikundeonderwijs beschreven vanuit een stappenplan voor begripsontwikkeling. Het artikel bevat aan het einde een aantal verwerkingsopdrachten.

OriënterenVoorkennis zichtbaar makenInterveniërenHerformulerenToepassen en transfer bevorderenReflecteren

De onderstaande download bevat een artikel van de hand van Henriëtte de Bruijn uit de Impuls. Ze geeft daarin een fraai voorbeeld van taalsteun bij het begrip fotosynthese.

Hieronder vindt u bovenstaande bronnen en een verzameling kernpublicaties en websites voor opleiders en studenten. U vindt er bijvoorbeeld koppelingen naar taalgerichte binask-lessen met bijbehorende docentenhandleiding voor binask, die zijn gemaakt door teams van vakdidactici en taaldidactici.

  • Literatuur: Lemke, J. (1993). Talking Science, Language, learning and values. Norwood, New Jersey: APC
  • Literatuur: Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J., & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching and Learning, The rhetorics of the sciene classroom. London: Continuum
  • Literatuur: Ross, K., Lakin, L., & McKechnie, J. (2010). Teaching secondary science, constructing meaning and developing understanding. NY: David Fulton
  • Literatuur: Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2006). Understanding and Developing Science Teachers’Pedagogical Content Knowledge. Sense, Rotterdam

Voorbeeld van een video (om te observeren)

Reactievergelijking en tribune-ionen (bovenbouw). Dit is een niet taalgerichte uitleg ter analyse met de kijkwijzer, of om suggesties te genereren om de uitleg taalgericht te maken.

Andere video’s

Video’s van lessen, over mogelijkheden van taalgerichte natuur- en scheikundelessen

ELWIeR en Ecent als één STEM