Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rapport ‘Interesses en studiekeuze van jongeren met bètatalent’

De afgelopen jaren zijn er binnen de Universiteit Utrecht verschillende masterscripties geschreven over leerlingen van het Junior College Utrecht (JCU) en de U-Talent Academie (U-TA). De scripties doen verslag van onderzoek naar de interesses, interesseontwikkeling en studiekeuzeprocessen van deze leerlingen. Welke interesses hebben JCU- en UTA-leerlingen met betrekking tot bèta-disciplines, maar ook daarbuiten? Hoe ontwikkelen deze interesses zich over de tijd en wie heeft invloed op deze ontwikkelingen? Maar ook: voor welke studies kiezen JCU- en UTA-leerlingen en hoe verhouden deze studies zich tot hun interesses?

De bevindingen van deze scripties zijn nu geïntegreerd in één rapport. Dit rapport geeft inzicht in de interesseontwikkelingen van JCU- en UTA-leerlingen en laat onder andere zien dat deze leerlingen een grote hoeveelheid academische en niet-academische interesses hebben. Bij hun studiekeuze zijn al deze interesses betrokken, omdat leerlingen meerdere interesses in hun studiekeuze willen laten terugkomen of omdat zij hun interesses niet willen laten lijden onder de studiekeuze.

De bèta-interesse van JCU- en UTA-leerlingen wordt gestimuleerd door het enthousiasme van de docenten binnen deze programma’s. Ook de motivatie en interesse van andere leerlingen bij het JCU/UTA werkt bevorderend voor de bèta-interesse. Hierdoor wordt ook buiten de lessen veel over bèta-onderwerpen gepraat. Bij het JCU/UTA vinden leerlingen het prettig dat zij worden uitgedaagd, dat ze diep op bèta-onderwerpen in gaan en dat er veel variatie en keuzemogelijkheden in het onderwijs zitten. Door deze combinatie van factoren kan een pre-universitair programma als het JCU of de U-Talent Academie leerlingen blijvend enthousiasmeren voor het bètavakgebied.

Lees hier het volledige rapport.

ELWIeR en Ecent als één STEM