Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen

Het Tijdschrift voor Didactiek der bètawetenschappen was een wetenschappelijke tijdschrift over de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen van 1983 tot 2013. Op deze pagina vindt u alle publicaties (pdf)

2013

 • De rol van websites in professionaliseringsactiviteiten van Nederlandse lerarenopleiders in de exacte vakken.
  Overbeek, M.; Veldkamp, A. & Ormel, B. (2013). TDß, 30(1 & 2), 3-26. Volledige tekst (en 2634)
 • Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons.
  Kruit, P.; Wu, F. & Berg, E. van den (2013). TDß, 30(1), 27-48. Volledige tekst (en 2725)
 • Bespreking van proefschrift Christian Bokhove: Use of ICT for Acquiring, Practicing and Assessing Algebraic Expertise.
  Heck, A. (2013). TDß, 30(1 & 2), 49-55. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift André Heck: Perspectives on an Integrated Computer Learning Environment.
  Bokhove, C. (2013). TDß, 30(1 & 2), 57-62. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Irene van Stiphout: The Development of Algebraic Proficiency.
  Zwaneveld,B. (2013). TDß, 30(1 & 2), 63-72. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Hanke Korpershoek: Search for Science Talent in The Netherlands.
  Taconis, R. (2013). TDß, 30(1 & 2), 73-76. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Marian Hickendorff: Explanatory Latent Variable Modeling of Mathematical Ability in Primary School: Crossing the Border between Psychometrics and Psychology.
  Veldhuis, M., & Heuvel-Panhuizen, M. van den (2013). TDß, 30(1 & 2), 77-81. Volledige tekst

2012

Niet uitgegeven in 2012.

2011

 • Bespreking van proefschrift Marijn Meijer: Macro-meso-micro thinking with structure-property relations for chemistry Education
  Coenders, F. (2011). TDß, 2(0), 63-66. Volledige tekst
 • De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1
  Schaap, S.; Vos, P.; Ellermeijer, T.& Goedhart, M. (2011). TDß, 1(0), 3-32. Volledige tekst
 • De emphasisvoorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculumvernieuwingen
  De Putter-Smits, L.; Taconis, R.; Jochems, W. & van Driel, J. (2011). TDß, 1(0), 33-48. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Bart Ormel: Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen. Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs
  Van Borkulo, S. (2011). TDß, 1(0), 75-78. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Angeliki Kolovou: Mathematical problem solving in primary school
  Zwaneveld, B. (2011). TDß, 1(0), 91-97. Volledige tekst
 • Effecten van nascholingen Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs in de regio Amsterdam
  Van Eijck, T. & Van den Berg, E. (2011). TDß, 2(0), 3-20. Volledige tekst
 • Het realiseren van een CoCo-leeromgeving: Percepties van leerlingen en docenten
  Voorbraak, J.; de Putter, L.; Taconis, R. & den Brok, P. (2011). TDß, 2(0), 21-42. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Paul van der Zande: Learners in Dialogue. Teachers Expertise and Learning in the Context of Genetic Testing
  Janssen, F. (2011). TDß, 2(0), 43-48. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Martin Vos: Interaction between teachers and teaching materials. On the implementation of context-based chemistry education
  Westbroek, H. (2011). TDß, 2(0), 55-62. Volledige tekst
 • Bespreking van proefschrift Ellen Rohaan: Testing teacher knowledge for technology teaching in primary schools
  De Vries, M.J. (2011). TDß, 2(0), 49-54. Volledige tekst
 • Diversiteit in representatie van de wiskundige modelleercyclus bij studenten en docenten
  Perrenet, J. & Zwaneveld, B. (2011). TDß, 1(0), 49-74. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Geeke Bruin-Muurling: The development of proficiency in the fraction domain. Affordances and constraints in the curriculum
  Van Zanten, M. (2011). TDß, 1(0), 85-90. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Gjalt Prins: Teaching and learning of modelling in chemistry education. Authentic practices as contexts for learning
  Goedhart, M. (2011). TDß, 1(0), 79-84. Volledige tekst

2010

 • Inleiding transdisciplinair vakdidactisch onderzoek: wiskundige verbanden in de natuurwetenschappen als casus
  De Bock, D.; Van Dooren, W. & De Bock, D. (2010). TDß, 27(1&2), 3-5. Volledige tekst
 • (On)terecht lineair redeneren bij het oplossen van fysicavraagstukken door leerlingen van het secundair onderwijs
  De Bock, D.; Van Dooren, W. & Verschaffel, L. (2010). TDß, 27(1&2), 7-19. Volledige tekst
 • Over rekenen, doen en weten De ontwikkeling van schoolse, impliciete en expliciete kennis over beweging op een hellend vlak
  Van Dooren, W.; Ebersbach, M. & Verschaffel, L. (2010). TDß, 27(1&2), 21-35. Volledige tekst
 • Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ‘afgeleide’?
  Vos, P.; Den Braber, N.; Roorda, G. & Goedhart, M. (2010). TDß, 27(1&2), 37-62. Volledige tekst
 • Een discussiebijdrage: transdisciplinair vakdidactisch onderzoek: wiskundige verbanden in de wetenschappen als casus
  De Cock, M. (2010). TDß, 27(1&2), 63-70. Volledige tekst
 • Twee verschillende werelden die bij elkaar horen
  Vogelezang, M.; Buck, P. & Rehm, M. (2010). TDß, 27(1&2), 71-89. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Modeltekenen
  Van Joolingen, W. (2010). TDß, 27(1&2), 91-93. Volledige tekst
 • Samenvatting van openbare les: Natuurwetenschap en techniek in het basisonderwijs
  Van den Berg, E. (2010). TDß, 27(1&2), 95-98. Volledige tekst
 • Proefschrift Fer Coenders: Teachers’ professional growth during the development and class enactment of context-based chemistry student learning material
  Joling, E. (2010). TDß, 27(1&2), 99-103. Volledige tekst
 • Proefschrift Sylvia P. van Borkulo: The assessment of learning outcomes of computer modeling in secondary science education
  Kaper, W. (2010). TDß, 27(1&2), 105-109. Volledige tekst
 • Proefschrift Roeland van der Rijst: The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research dispositions and teaching practice
  Van Keulen, H. (2010). TDß, 27(1&2), 111-115. Volledige tekst
 • Proefschrift Henk Pol: Computer based instructional support during physics problem solving: A case for Student Control
  Kolovou, A. (2010). TDß, 27(1&2), 117-120. Volledige tekst
 • Proefschrift Fenna van Nes: Young children’s spatial structuring ability and emerging number sense [Ruimtelijk structureervermogen en ontluikend getalbegrip van jonge kinderen] Reed, H. (2010). TDß, 27(1&2), 121-126. Volledige tekst
 • Proefschrift René Westra: Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. System thinking and modeling in authentic practices
  Kamp, M. (2010). TDß, 27(1&2), 127-132. Volledige tekst

2009

 • Van communicatieve praktijk naar modelmatig denken
  Van Oers, B. & Tanis, M. (2009). TDß, 26(1&2), 3-20. Volledige tekst
 • Het leren van lineaire algebra: effecten van feedback op motivatie en efficiëntie van het leren
  Corbalan, G., Cuypers, H. & Paas, F. (2009). TDß, 26(1&2), 21-36. Volledige tekst
 • Positie van het vak informatica in havo/vwo
  Zwaneveld, B., Perrenet, J. & Van Diepen, N. (2009). TDß, 26(1&2), 37-54. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Hoe rekent Nederland?
  Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2009). TDß, 26(1&2), 55-58. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Leren voor later
  Gravemeijer, K. (2009). TDß, 26(1&2), 59-62. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Curriculumevaluatie met het oog op verantwoorde vernieuwing van bètaonderwijs
  Kuiper, W. (2009). TDß, 26(1&2), 63-66. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Bètadidactiek: kunstje, kunst of kunde
  De Vries, M.J. (2009). TDß, 26(1&2), 67-70. Volledige tekst
 • Samenvatting van inaugurele rede: Ruimte voor leraren; wetenschap en techniek: niet alleen voor maar vooral door leraren
  Sjoer, E. (2009). TDß, 26(1&2), 71-76. Volledige tekst
 • Samenvatting van inaugurele rede: Drijven en zinken: wetenschap en techniek in het primair onderwijs
  Van Keulen, H. (2009). TDß, 26(1&2), 75-76. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift W. Oonk: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen
  Verhoef, N. (2009). TDß, 26(1&2), 77-81. Volledige tekst

2008

 • Modellen van/voor leren modelleren Lijnse, P. (2008). TDß, 25(1&2), 3-24. Volledige tekst (en 1685)
 • Het effect van een sensitivering door een pretest op de verwerving van
  natuurwetenschappelijke begrippen. Bos, F.A.B.H.;Terlouw, C.;Pilot, A. (2008). TDß,
  25(1&2), 25-50. Volledige tekst
 • Docenten in onderzoek – het DUDOC-programma. Knippels; M., Goedhart; M., Plomp, T
  (2008). TDß, 25(1&2), 51-70. Volledige tekst
 • Samenvatting van oratie: Van een lerende vakdocent leer je het meest. Van Driel, J.H. (2008).
  TDß, 25(1&2), 71-76. Volledige tekst (en 1230)
 • Bespreking proefschrift M. Poland: The treasures of schematising; the effects of
  schematising in early childhood on the learning processes and outcomes in later
  mathematical understanding. Van Nes, F. (2008). TDß, 25(1&2), 77-82. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift K. Buijs: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen
  Perrenet, J. (2008). TDß, 25(1&2), 83-90. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift D. Hovinga: Ont-dekken en toe-dekken; leren over de
  veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame
  ontwikkeling. Frijters, S. (2008). TDß, 25(1&2), 91-96. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift P. Sins: Bespreking proefschrift P. Sins: Students’
  reasoning during scientific computer-based modeling. Taconis, R. (2008). TDß,
  25(1&2), 97-102. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift M. van der Sanden: Towards effective biomedical science
  communication A composite theoretical framework making biomedical science
  communication on predictive DNA diagnostics understandable and manageable. Verhoef,
  R. (2008). TDß, 25(1&2), 103-108. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift J. van der Meij: Support for Learning with Multiple
  Representations – Designing simulation-based learning environments. Dekkers, P.
  (2008). TDß, 25(1&2), 109-0. Volledige tekst

2007

 • Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan.
  Van Moolenbroek, A.; Boersma, K.Th. & Waarlo, A.J. (2007). TDß,
  24(1&2), 5-30. Volledige tekst
 • Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische
  onderzoeksvaardigheden. Witterholt, M.; Van Streun, A.; Goedhart, M. &
  Beijaard, D. (2007). TDß, 24(1&2), 31-58. Volledige tekst
 • Welke context-conceptbenadering is het meest geschikt voor het ontwikkelen van
  scheikundeonderwijs? Van Aalsvoort, J. (2007). TDß, 24(1&2), 59-74. Volledige tekst
 • Reactie op Joke van Aalsvoort. Westbroek, H. (2007). TDß, 24(1&2), 75-80. Volledige tekst
 • Reactie op Hanna Westbroek. Van Aalsvoort, J. (2007). TDß, 24(1&2), 81-82.
  Volledige tekst (en 1595)
 • Boekbespreking ” Collaborative mathematical investigation with the computer: learning materials and teacher help”, het proefschrift van Monique Pijls
  Van Streun, A; & Vos, P. (2007). TDß, 24(1&2), 83-88. Volledige tekst
 • Boekbespreking “Competentiegerichtheid en scheikunde leren over metacognitieve
  opvattingen, leerresultaten en leeractiviteiten”, het proefschrift van Rutger van de
  Sande. Coenders, F. (2007). TDß, 24(1&2), 89-92. Volledige tekst
 • Boekbespreking “Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologieonderzoek te bewaken in
  5 vwo”, proefschrift Herman Schalk. Ossevoort, M. (2007). TDß, 24(1&2),
  93-98. Volledige tekst
 • Samenvatting oratie Martin Goedhart: voorbereiden op wetenschapsbeoefening. Uitdagingen voor de
  bètaopleidingen. Goedhart, M. (2007). TDß, 24(1&2), 99-102. Volledige tekst
 • Samenvatting oratie Jan van Maanen: De Koeiennon: Hoe rekenen en wiskunde te leren en van wie?
  Doorman, M. (2007). TDß, 24(1&2), 103-105. Volledige tekst

2006

 • Gesitueerd modelleren in het bedrijfsleven: Een voorbeeld van technisch-wiskundige geletterdheid
  Bakker, A.; Hoyles, C. Kent, P. & Noss, R. (2006). TDß, 23(1&2), 1-17. Volledige tekst
 • Visies op ecosystemen in onderwijs en onderzoek. Westra, R.; Boersma, K. Th.;
  Savelsbergh, E.R. & Waarlo A.J. (2006). TDß, 23(1&2), 18-39. Volledige tekst en ECENT artikel over dit
  onderwerp.
 • Bespreking proefschrift Michiel W. van Eijck: Teaching quantitative concepts with
  ICT in pre-university biology education. The case of datalogging the heart. Kamp, M.
  (2006). TDß, 23(1&2), 40-44. Volledige tekst (en 1772)
 • Bespreking proefschrift Iris van Gulik-Gulikers: Meetkunde opnieuw uitgevonden; een studie naar de waarde en toepassing van de geschiedenis van de meetkunde in het wiskundeonderwijs
  Vos, P. & Doorman, M. (2006). TDß, 23(1&2), 45-50. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Simone Löhner: Computer Based Modeling Tasks: the Role Of
  External Representation. Van Borkulo, S.; Molenaar, I. & Walraven, A.
  (2006). TDß, 23(1&2), 51-55. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Cornelise Vreman-de Olde: Look, Experiment, Design; Learning
  by Designing Instruction. Pol, H. (2006). TDß, 23(1&2), 56-59. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Axel Westra: A new appraoch to teaching and learning
  mechanics. Taconis, R. (2006). TDß, 23(1&2), 60-64. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift Sascha la Bastide-van Gemert: ‘Elke positieve actie begint met critiek’ – Hans Freudenthal en de didactiek van de wiskunde
  Nelissen, J. (2006). TDß, 23(1&2), 65-67. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift F. Mafumiko: Micro-scale experimentation as a catalyst for
  improving the chemistry curriculum in Tanzania en proefschrift A.T. Tecle: The
  potential of a professional development scenario for supporting biology teachers in
  Eritrea. Van Rens, L. (2006). TDß, 23(1&2), 68-74.Volledige tekst

2005

 • Ontstaan en verdwijnen van de WEI-S en mogelijke betekenis ervan voor hedendaags
  vernieuwend scheikunde-onderwijs. Vogelezang, M.J. (2005). TDß, 22(1&2),
  1-21. Volledige tekst
 • Een discourse community van docenten rond onderzoekende houding in de bètavakken.
  Van der Valk, T.; Frederik, I.; & Broekman, H. (2005). TDß, 22(1&2),
  22-50. Volledige tekst (en 1808)
 • Oratie: Weten en wegen – Communicatie over erfelijkheid en gezondheid. Waarlo, A.J.
  (2005). TDß, 22(1&2), 51-52. Volledige tekst
 • Oratie: Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie – Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs
  Zwaneveld, B. (2005). TDß, 22(1&2), 53-57. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: T. Aegerter-Wilmsen, Digital Learning Material for
  Experimental Design and Model Building in Molecular Biology. Ossevoort, M. (2005).
  TDß, 22(1&2), 58-60. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: B. van Berkel, The Structure of Current School Chemistry –
  A Quest for Conditions for Escape. Kaper, W. (2005). TDß, 22(1&2), 61-64. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: M. Doorman, Modelling Motion – from Trace Graphs to
  Instantaneous Change. Dekker, R. (2005). TDß, 22(1&2), 65-66. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: A. van Langen, Unequal Participation in Mathematics and Science Education
  Vos, P. (2005). TDß, 22(1&2), 67-70. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: J. Prenger, Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs
  Van Eerde, D. (2005). TDß, 22(1&2), 71-74. Volledige tekst
 • Bespreking proefschrift: L. van Rens, Effectief scheikundeonderwijs voor ‘leren
  onderzoeken’ in de tweede fase van het vwo. Een chemie van willen, weten en kunnen.
  Goedhart, M. (2005). TDß, 22(1&2), 75-78. Volledige tekst (en 1593)
 • Bespreking proefschrift: N. Thanh Thùy, Learning to Teach Realistic Mathematics in Vietnam
  Vos, P. (2005). TDß, 22(1&2), 79-82.
 • Bespreking proefschrift: R. Timmermans, Addition and Substraction Strategies – Assessment and Instruction
  Van Streun, A. (2005). TDß, 22(1&2), 83-85. Volledige tekst

2004

 • Authentieke contexten in wiskunde methoden in het vmbo
  Wijers, M.; Jonker, V.; Kemme, S. (2004). TDß, 21(1), 1-19. Volledige tekst
 • Een probleemstellende benadering van het onderwijzen van de werking van het hart
  vanuit een medische ‘context’? Van Eijck, M.; Goedhart, M.; Kaper, W. &
  Ellermeijer, T. (2004). TDß, 21(1), 20-46. Volledige tekst (en 1772)
 • Artefact en instrument: Computeralgebra en algebraïsche schema’s
  Drijvers, P; Gravemeijer, K. (2004). TDß, 21(1), 47-0. Volledige tekst
 • Vergelijking van resultaten van Nederlandse leerlingen op de schriftelijke
  TIMSS-toets en de praktische TIMSS-toets in 1995 en 1999/2000. Vos, F.P.; Kuiper,
  W.A.J.M. (2004). TDß, 21(2), 69-92. Volledige tekst
 • Het gebruik van de grafische rekenmachine tijdens sa-menwerkend leren in het middelbaar beroepsonderwijs
  Hoek, D.J.; Seegers, G. (2004). TDß, 21(2), 93-106. Volledige tekst
 • Over het leren aanpakken van eindexamenopgaven bij scheikunde in het voortgezet
  onderwijs. Terlouw, C.; Kramers-Pals, H. en Pilot, A. (2004). TDß, 21(2), 107-144.Volledige tekst

2003

 • Inzicht in snelheid en afgelegde weg via grafieken. Doorman, M. (2003). TDß, 20(1),
  1-25. Volledige tekst (en 1685)
 • Modelleren van dynamische systemen in de scheikunde: Ontwerp en evaluatie van een
  onderwijsmodule over wassen van textiel. Prins, G.T.; Savelsbergh, E.R. &
  Pilot, A. (2003). TDß, 20(1), 26-47. Volledige tekst
 • De invloed van representaties op het modelleergedrag van leerlingen. Löhner, S.;
  Savelsbergh, E.R. & Van Joolingen, W.R. (2003). TDß, 20(1), 48-72. Volledige tekst (en 1599)
 • Commentaar: modelleren als authentieke activiteit. Van Joolingen, W.R. (2003). TDß,
  20(1), 73-76. Volledige tekst
 • Submicro of macro? Metacognitieve opvattingen van VWO-leerlingen en de wijze waarop
  zij het vak scheikunde benaderen. Van de Sande, R.; Emmen, K.; De Gruijter, J.; Van
  Hoeve-Brouwer, G. & Van der Sanden, J. (2003). TDß, 20(2), 77-90. Volledige tekst
 • Toetsen op niveau. Dekker, T. & Webb, D.C. (2003). TDß, 20(2), 91-104. Volledige tekst
 • Leren door het ontwerpen van opdrachten over elektrische schakelingen. Vreman-de
  Olde, C. & De Jong, T. (2003). TDß, 20(2), 105-120. Volledige tekst

2002

 • Ontwerpen van een didactische structuur voor het probleemstellend onderwijzen van
  besluitvorming over het afvalvraagstuk. Kortland, K.; Klaassen, K. & Lijnse,
  P.L. (2002). TDß, 19(1&2), 2-20. Volledige tekst (en 1591)
 • Leren redeneren over statistische verdelingen; een ontwikkelingsonderzoek
  Bakker, A. & Gravemeijer, K.P.E. (2002). TDß, 19(1&2), 21-41. Volledige tekst
 • Naar een onderwijsleerstrategie voor de cel als systeem. Verhoeff, R.P.; Waarlo,
  A.J. & Boersma, K.Th. (2002). TDß, 19(1&2), 42-61. Volledige tekst (en 1471)
 • Op weg naar een didactische structuur van de natuurkunde? De ontwikkeling van
  didactische structuren volgens een probleemstellende benadering. Lijnse, P.L.
  (2002). TDß, 19(1&2), 62-93. Volledige tekst

2001

 • Bouwen aan een nieuw natuurkundecurriculum havo/vwo. Eijkelhof, H. &
  Kortland, K. (2001). TDß, 18(1), 2-18. Volledige tekst
 • Ontwikkeling van een nieuw biologieprogramma in de 21ste eeuw. Boersma, K. &
  Schermer, A. (2001). TDß, 18(1), 19-40. Volledige tekst
 • Ontwikkeling van een vernieuwd vak scheikunde in het voortgezet onderwijs. Pilot, A.
  & Van Driel, J. (2001). TDß, 18(1), 41-58. Volledige tekst
 • Knelpunten en toekomstmogelijkheden voor de wiskunde in het VO
  Goddijn, A. & Kindt, M. (2001). TDß, 18(1), 59-94. Volledige tekst
 • Tien opgaven voor het curriculum van de bètavakken, Slotbeschouwing. Van den Akker,
  J.; Terwel, J. (2001). TDß, 18(1), 95-99. Volledige tekst
 • Het gebruik van contexten in het natuurkunde- en scheikundeonderwijs. Goedhart, M.;
  Kaper, W. & Joling, E. (2001). TDß, 18(2), 111-139. Volledige tekst
 • Discrepanties in onderzoeksresultaten omtrent de kwaliteit van de exacte vakken in de basisvorming. Kuiper, W.; Boersma K.Th. & Van den Akker, J. (2001). TDß,
  18(2), 140-162.

2000

 • Leren onderzoeken en ontwerpen in het natuurwetenschappelijk onderwijs (voorwoord)
  Van Driel, J. & Van den Akker, J. (2000). TDß, 17(1), 1-3.Volledige tekst
 • ‘Onderzoek doen’ in de natuurwetenschappelijke vakken.
  De Vos, W. & Genseberger, R. (2000). TDß, 17(1), 4-13. Volledige tekst
 • Leerlingonderzoek met kwaliteit. Smits, Th.; Lijnse, P.L. & Bergen, Th.
  (2000). TDß, 17(1), 14-30. Volledige tekst
 • Wiskunde leren met de computer: een onderzoeksopdracht onderzocht
  Pijls, M.; Dekker, R. & Van Hout-Wolters, B. (2000). TDß, 17(1), 31-44.Volledige tekst
 • Docenten en technisch ontwerpen binnen het profiel Natuur & Techniek. Van
  der Waal, S. (2000). TDß, 17(1), 45-59.
 • Kennis van en opvattingen over het onderwijzen van onderzoeksvaardigheden. Van
  Tilburg, P. & Verloop, N. (2000). TDß, 17(1), 60-75. Volledige tekst
 • Leren onderzoeken – de rol van de docent. Van Rens, E. & Dekkers, P. (2000).
  TDß, 17(1), 76-94. Volledige tekst (en 1593)
 • Leren onderzoeken en ontwerpen in het natuurwetenschappelijk onderwijs (slotbeschouwing)
  Van Driel, J. & Van den Akker, J. (2000). TDß, 17(1), 95-101.Volledige tekst
 • Conferentieverslag ESERA 1999
  De Jong, O.; Boerwinkel, D.; Buning, J.; Dekkers, P.; Van Rens, L. (2000). TDß, 17(1), 102-108.
 • Naar een gevalideerd modelbegrip. De Vos, W. & Van der Valk, T. (2000). TDß,
  17(2), 112-123. Volledige tekst
 • Ontwikkeling van het begrip natuurlijke selectie in havo/vwo. Gereadts, C.L.
  & Boersma, K. Th. (2000). TDß, 17(2), 124-150. Volledige tekst (1713)
 • Moeilijkheden van leerlingen met het gebruik van betrekkingen bij het oplossen van
  scheikundeopgaven. Kramers-Pals, H. & Pilot, A. (2000). TDß, 17(2), 151-166.
  Volledige tekst
 • Ontwikkeling van een strategie voor onderwijsassistenen om goede begeleiding te
  geven op het universitaire natuurkundepracticum. Buning, J. & Thijs, G.
  (2000). TDß, 17(2), 167-188. Volledige tekst

1999

 • Symbolen en modellen. Gravemeijer, K. (1999). TDß, 16(1), 1-3. Volledige tekst
 • Een goed model? Dieks, D. (1999). TDß, 16(1), 4-11. Volledige tekst
 • Inzichtelijk een deeltjesmodel leren. Vollebregt, M.; Klaassen, K.; Genseberger, R.
  & Lijnse, P. (1999). TDß, 16(1), 12-26. Volledige tekst (en 1551)
 • Uncommon, unnatural, and unknown. Van Berkel, B. (1999). TDß, 16(1), 27-37. Volledige tekst
 • Modelleren als organiserende activiteit in het wiskundeonderwijs
  Doorman, M. & Gravemeijer, K. (1999). TDß, 16(1), 38-55. Volledige tekst
 • Symboliseren in statu nascendi. Van Oers, B. (1999). TDß, 16(1), 56-72. Volledige tekst
 • De lineariteitsillusie bij leerlingen van het secundair onderwijs. De Bock, D.;
  Verschaffel, L. & Janssens, D. (1999). TDß, 16(1), 73-90. Volledige tekst
 • Strategisch omgaan met leerlingdenkbeelden in de exacte vakken: een praktisch
  overzicht en een theoretisch perspectief. Taconis, R. & Terwel, J. (1999).
  TDß, 16(2), 91-109. Volledige tekst
 • Leerlingdenkbeelden over soortvorming. Hendriks, M. & Boersma, K. Th.
  (1999). TDß, 16(2), 110-129. Volledige tekst (en 1712)
 • Het effect van procesgericht natuurkundeonderwijs. Brand-Gruwel, S.; Van der Sanden,
  J.; Teurlings, Chr.; Thijssen, A. & Vermetten, Y. (1999). TDß, 16(2),
  130-143. Volledige tekst
 • Effecten van strategisch leren bij wiskunde in de basisvorming
  Hoek, D.; Van Hout-Wolters, B.; Terwel, J. & Van Eeden, P. (1999). TDß, 16(2), 144-160. Volledige tekst

1998

 • Currirulumontwikkeling in het natuurkundeonderwijs vanuit internationaal
  perspectief. Lijnse, P.L. (1998). TDß, 15(1), 2-24. Volledige tekst
 • Concerns van docenten over samenwerking in beta-profielteams. Van der Valk, A.E.;
  Broekman, H.G.B. & De Jong, O. (1998). TDß, 15(1), 25-41. Volledige tekst
 • Domeinspecifieke ontwerprichtlijnen voor lesmaterialen voor het vak techniek in de
  basisvorming. Doornekamp, B.G. (1998). TDß, 15(1), 42-59. Volledige tekst

1997

 • Vernieuwingsbewegingen in de exacte vakken. Een beschrijving en analyse van
  onderwijsvernieuwingen bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie vanuit een
  curriculumperspectief in de periode 1960-1995. Terwel, J.; Vermeulen, A. &
  Volman, M. (1997). TDß, 14(1), 3-29. Volledige tekst (en 1930)
 • Nascholing natuuronderwijs: effecten op de attituden van basisschoolleerkrachten.
  Van den Berg, E. (1997). TDß, 14(1), 30-55. Volledige tekst (en 1716)
 • Evolutietheorie in het Voortgezet Onderwijs. Janssen, F. & Voogt, P. (1997).
  TDß, 14(1), 56-71. Volledige tekst (en 1717)
 • Vakdidactiek: het vergeten fundament van het studiehuis? Lijnse, P.L. (1997). TDß,
  14(1), 72-91.Volledige tekst
 • Ervaringen met experimenteel lesmateriaal voor het vak Algemene Natuurwetenschappen.
  Eijkelhof, H.M.C.; Genseberger, R.J.; De Jong, O. & Teekens-Veldkamp, A.
  (1997). TDß, 14(2), 110-127. Volledige tekst
 • De mens, materie, modellen, machten van tien: overwegingen bij een leerplan Algemene
  Natuurwetenschappen. Pieters, M. (1997). TDß, 14(2), 128-148. Volledige tekst
 • De identiteit van het vak Algemene Natuurwetenschappen. Boersma, K.Th. (1997). TDß,
  14(2), 149-156. Volledige tekst
 • De experimentele omscholingcursus Algemene Natuurwetenschappen. Kapteijn, M. (1997).
  TDß, 14(2), 157-176. Volledige tekst
 • Het onderwijzen van modellen binnen ANW. Van Driel, J. (1997). TDß, 14(2), 177-196. Volledige tekst
 • Bijlage: Eindexamenprogramma ANW vwo voor het gemeenschappelijk deel(1997). TDß, 14(2), 201-210.

1996

Niet uitgegeven in 1996

1995

 • Reification as the birth of metaphor
  Sfard, A. (1995). TDß, 13(1), 5-26. Volledige tekst
 • De constructie van een natuurkunde-prestatie-motivatieschaal
  Wolters, F.J.M. (1995). TDß, 13(1), 27-37. Volledige tekst
 • Over het interpreteren van leraar- en leerlinguitspraken in natuurwetenschappelijk onderwijs
  Lijnse, P.L. & Klaassen, C.W.J.M. (1995). TDß, 13(1), 38-63. Volledige tekst
 • Large-scale exploration of pupils’ understanding of the nature of science
  Solomon, J.; Scott, L. & Duveen, J. (1995). TDß, 13(2), 73-84. Volledige tekst
 • De grafische rekenmachine in het wiskundeonderwijs
  Drijvers, P & Doorman, M. (1995). TDß, 13(2), 85-100. Volledige tekst
 • Opvattingen van biologiestudenten over wetenschapspopularisering en hun waardering van de video ‘voor een breed publiek’
  Waarlo, A.J. (1995). TDß, 13(2), 101-109. Volledige tekst
 • De expliciete onderwijssituatie
  Nool, B.P.; Kaper, W.H. & Ten Voorde, H.H. (1995). TDß, 13(2), 110-133. Volledige tekst
 • De relatie tussen vakdidactisch en onderwijskundig onderwijs
  Boersma, K.Th. (1995). TDß, 13(3), 143-146. Volledige tekst
 • Natuurkunde-didactisch onderzoek: de moeite waard?
  Lijnse, P.L. (1995). TDß, 13(3), 147-164. Volledige tekst
 • Onderzoek en ontwikkeling: van en voor het reken-wiskunde-onderwijs in Nederland
  Goffree, F. (1995). TDß, 13(3), 165-200. Volledige tekst
 • De relatie onderwijskunde en vakdidactiek vanuit een curriculumperspectief
  Terwel, J. (1995). TDß, 13(3), 201-223. Volledige tekst
 • Onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek: Een onderwijskundige invalshoek
  Kanselaar, G. (1995). TDß, 13(3), 224-236. Volledige tekst
 • Complementariteit van onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek. Een vakdidactische(?) visie
  De Vos, W. (1995). TDß, 13(3), 237-253. Volledige tekst
 • Vakdidaktisch en onderwijskundig onderzoek in de praktijk van de leerplanontwikkeling
  Boersma, K.Th. (1995). TDß, 13(3), 254-270. Volledige tekst

1994

 • Modelling Clay for Computers
  Ogborn, J. (1994). TDß, 12(1), 5-20. Volledige tekst
 • Theoretiseren in ontwikkelingsonderzoek
  Streefland, L. (1994). TDß, 12(1), 21-35. Volledige tekst
 • Is het probleem van de wetenschapsgebondenheid van de schoolscheikunde op te lossen met behulp van activiteitstheorie van Leont’ev?
  Van Aalsvoort, J.G.M.; De Vos, W & Verdonk, A.H. (1994). TDß, 12(1), 35-57. Volledige tekst
 • De voorbereiding van PABO-studenten op het geven van natuuronderwijs
  Van den Berg, E. (1994). TDß, 12(1), 58-75. Volledige tekst
 • Fundamental Patterns in Common Reasoning: examples in Physics
  Viennot, L. (1994). TDß, 12(2), 89-103. Volledige tekst
 • Theorie in praktijk. Het dogma: van de leefwereld naar de wiskundewereld
  Verstappen, P. (1994). TDß, 12(2), 104-129. Volledige tekst
 • Meetkundeonderwijs te midden van theorieen
  Van den Brink, F.J. (1994). TDß, 12(2), 130-149. Volledige tekst

1993

 • Expertise in het oplossen van natuurwetenschappelijke problemen bij studenten in drie stadia
  De Bruijn, I. (1993). TDß, 11(1), 3-19. Volledige tekst
 • Teaching Chemistry – The Great Ideas
  Atkins, P.W. (1993). TDß, 11(1), 20-27. Volledige tekst
 • NME in ontwikkeling & onderzoek
  Kortland, J. (1993). TDß, 11(1), 28-49. Volledige tekst
 • Wat begrijpen leerlingen van ‘de bouw van materie’?
  Vollebregt, M.J. & Lijnse, P.L. (1993). TDß, 11(2), 55-71. Volledige tekst
 • NME-lespraktijk: Afval. Het afvalvraagstuk in het vak natuur- en scheikunde van de basisvorming
  Kortland, J. (1993). TDß, 11(2), 72-97. Volledige tekst
 • Het isolement van de schoolscheikunde
  De Vos, W.; Van Berkel, B & Verdonk, A.H. (1993). TDß, 11(2), 98-109. Volledige tekst
 • “Warmte” en “Arbeid” in proto-thermodynamisch taalgebruik
  Van Roon, P.H.; Verdonk, A.H. & Ten Voorde, H.H. (1993). TDß, 11(3), 123-146. Volledige tekst
 • Niveaus in het leren
  Lagerwerf, A. & Korthagen, F.A.J. (1993). TDß, 11(3), 147-177. Volledige tekst
 • Begripsontwikkeling in de context van verkeer en natuurbeheer
  Van der Zande, P. (1993). TDß, 11(3), 178-200. Volledige tekst

1992

 • De probleemstellende onderwijssituatie
  Kaper, W.H. & Ten Voorde, H.H. (1992). TDß, 10(1), 3-30. Volledige tekst
 • Leren van een vaktaal: stof- en reactiebegrip in biologieboeken
  Smit, H. & Brinkman, F.G. (1992). TDß, 10(1), 31-53 Volledige tekst
 • Sinusfuncties in ontwikkelingsonderzoek: een gedachtenexperiment
  Streefland, L. (1992). TDß, 10(1), 54-82. Volledige tekst
 • Newton’s derde wet opnieuw bezien
  Hellingman, C. (1992). TDß, 10(2), 101-111. Volledige tekst
 • Fouten bij het oplossen van wiskundeproblemen en de invloed van groepswerk: een analyse van de schriftelijke antwoorden van 600 tweedeklassers op zeven opgaven over meetkundige afbeeldingen
  Perrenet, J.Chr. (1992). TDß, 10(2), 112-125. Volledige tekst
 • The technology-science relationship: some curriculum implications
  Gardner, P.L. (1992). TDß, 10(2), 126-137. Volledige tekst
 • Het onderwerp ‘bouw der materie’ in een aantal Nederlandse onderbouw natuurkunde-leergangen nader bekeken
  Vollebregt, M.J. & Lijnse, P.L. (1992). TDß, 10(3), 156-177. Volledige tekst
 • Problem decomposition using programming plans
  Berendsen, Y.A.J. & Krammer, H.P.M. (1992). TDß, 10(3), 178-19 Volledige tekst
 • Newton 3: de woorden en de beelden
  Van Genderen, D. (1992). TDß, 10(3), 192-204. Volledige tekst

1991

 • Problemen in de begripsontwikkeling in relatie tot de aanpak van docenten en studieboek-schrijver
  Kaper, W.H. & Ten Voorde, H.H. (1991). TDß, 9(1), 3-28. Volledige tekst
 • Een didactische structuur van kookpuntbegrippen. Een voorbeeld van onderzoek naar begripsontwikkeling
  Goedhart, M. & Verdonk, A.H. (1991). TDß, 9(1), 29-45. Volledige tekst
 • Inleiding tot het begrijpbaar-maken en voorbeeld-begrijpen: over het ontstaan van nieuwe kennis
  Redeker, B. (1991). TDß, 9(1), 46-58. Volledige tekst
 • De differentiatiemethodieken van twee veel gebruikte nederlandse wiskundemethoden
  Van ’t Riet, S.P.; De Gruyter, A.H. & Vonk, J.H.C. (1991). TDß, 9(2), 79-96. Volledige tekst
 • Vakstructuur: steunpilaar of sta-in-de-weg? Bespreking van een vakstructuur voor het schoolvak scheikunde
  De Vos, W. & Verdonk, A.H. (1991). TDß, 9(2), 97-108. Volledige tekst
 • Evaluatie van de invoering van natuuronderwijs in de volgscholen van het NOB-project
  Keursten, J.P. & Van den Akker, J.J.H. (1991). TDß, 9(2), 109-131. Volledige tekst
 • Groepsopgaven bij wiskunde: enkele resultaten van het project Adaptief Groeps-Onderwijs voor 12- tot 16-jarigen
  Perrenet, J.Chr. (1991). TDß, 9(3), 157-176. Volledige tekst
 • Op zoek naar duurzame ontwikkeling
  Van der Loo, F.A. (1991). TDß, 9(3), 177-200. Volledige tekst
 • Kinderen over materie: een literatuurbeschouwing vanuit natuurkunde-didactisch perspectief
  Vollebregt, M.J. & Lijnse, P.L. (1991). TDß, 9(3), 201-216. Volledige tekst

1990

 • Students’ reasoning in thermodynamics
  Rozier, S. & Viennot, L. (1990). TDß, 8(1), 3-18. Volledige tekst
 • Een vakstructuur van het schoolvak scheikunde
  De Vos, W. & Verdonk, A.H. (1990). TDß, 8(1), 19-35. Volledige tekst
 • Uitleggen door analogie en context
  Kemme, S.L. (1990). TDß, 8(1), 36-58. Volledige tekst
 • Leefwereld en natuurkundige interpretatie bij het ontstaan van nieuwe kennis
  Redeker, B. (1990). TDß, 8(2), 85-99. Volledige tekst
 • Realistisch rekenonderwijs aan jonge kinderen onderzocht
  Van den Brink, J. (1990). TDß, 8(2), 100-120. Volledige tekst
 • Integratie van informatica-onderdelen in het natuurkunde onderwijs op bovenbouw havo en vwo
  De Beurs, C.; Ellermeijer, A.L. & Heijeler, R. (1990). TDß, 8(2), 121-144. Volledige tekst
 • Besluitvorming als onderwijsdoelstelling: onderzoek rond het NME-VO lespakket Brandstof
  De Jager, H. & Van der Loo, F.A. (1990). TDß, 8(3), 165-196. Volledige tekst
 • Verstudieboeking: De totstandkoming van feiten beschouwd vanuit een didactische optiek
  Joling, E.; Ten Voorde, H.H. & Verdonk, A.H. (1990). TDß, 8(3), 197-221. Volledige tekst
 • Mijmeringen over mechanica-onderwijs
  Freudenthal, H. (1990). TDß, 8(3), 222-248. Volledige tekst
 • Mechanica, ‘common sense’ en ervaring
  Van Genderen, D. (1990). TDß, 8(3), 249-262. Volledige tekst

1989

 • Hoe WARM het was en hoe ver .. Op weg naar warmte als thermodynamisch begrip in 5-vwo
  Terpstra, K.J.; Van Sprang, H.F. & Verdonk, A.H. (1989). TDß, 7(1), 3-26. Volledige tekst
 • De inrichting van een optica-curriculum, uitgaande van misconcepties
  Bouwens, R.E.A. & Verkerk, G. (1989). TDß, 7(1), 27-44. Volledige tekst
 • Allochtone leerlingen in de klas; een oriënterend onderzoek
  Smit, H. (1989). TDß, 7(1), 45-66. Volledige tekst
 • Sluiproutes of alternatieve wegen
  Broekman, H.G.M. (1989). TDß, 7(1), 67-72. Volledige tekst
 • Leren programmeren in het Voortgezet Onderwijs: Probleemoplossen met SQL
  Van Dijk, E.M.A.G.; Krammer, H.P.M. & Van Merriënboer, J.J.G. (1989). TDß, 7(2), 97-114. Volledige tekst
 • Fouten en knelpunten bij het oplossen van problemen over de projectielbeweging. Een analyse van 152 schriftelijke oplossingen
  Vanderlocht, M. & Van Damme, J. (1989). TDß, 7(2), 115-137. Volledige tekst
 • Natuurhistorische oriëntatie, een gemeenschappelijk aanbod van scheikunde, biologie en natuurkunde voor 15-16 jarigen
  Genseberger, R.J. (1989). TDß, 7(2), 138-153. Volledige tekst
 • Begripsverandering en microcomputers, praktijkervaringen met kracht en beweging
  Van ’t Hul, F.E.; Van Joolingen, W.R. & Lijnse, P.L. (1989). TDß, 7(3), 172-191. Volledige tekst
 • Het ontwikkelen van een model-begrip bij leerlingen van 15-16 jaar
  Genseberger, R.J. (1989). TDß, 7(3), 192-208. Volledige tekst
 • Typering van curricula voor geïntegreerd natuur-wetenschappelijk onderwijs: een analyse van de mate en aard van vakkenintegratie
  Boersma, K.Th. & De Kievit, R.J. (1989). TDß, 7(3), 209-225. Volledige tekst

1988

 • Sluiproutes door realistische leergangen – ongewenste verkortingen
  Goffree, F.; Vedder, J. & Buys, K. (1988). TDß, 6(1), 5-23. Volledige tekst
 • Op zoek naar een didactische structuur voor de introductie van chemisch evenwicht
  Van Driel, J.H.; De Vos, W. & Verdonk, A.H. (1988). TDß, 6(1), 24-52. Volledige tekst
 • Over de methodologie van de analyse van normen en waarden in (biologie-)schoolboeken
  Van der Cingel, N.A. (1988). TDß, 6(1), 53-69. Volledige tekst
 • Inventarisatie van misconcepties in de optica
  Bouwens, R.E.A. & Verkerk, G. (1988). TDß, 6(2), 83-98. Volledige tekst
 • De ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor de vaststelling van specifieke intuïtieve ideeën over stroom en spanning
  Licht, P. (1988). TDß, 6(2), 99-114. Volledige tekst
 • Modellen en de ontwikkeling van het (natuur-)wetenschappelijk denken van leerlingen
  Van Oers, B. (1988). TDß, 6(2), 115-143. Volledige tekst
 • Changing conceptions
  Driver, R. (1988). TDß, 6(3), 161-198. Volledige tekst
 • Leerlingen over Tsjernobyl
  Klaassen, C.W.J.M.; Eijkelhof, H.M.C.; Lijnse, P.L. & Scholte, R.L.J. (1988). TDß, 6(3), 199-219. Volledige tekst
 • Enthalpie in V.W.O.-Chemie?
  Van Sprang, H.F.; Van Roon, P.H. & Verdonk, A.H. (1988). TDß, 6(3), 220-230. Volledige tekst

1987

 • Metaforen als taalkundig hulpmiddel bij het leren van wiskunde
  Van Dormolen. J. (1987). TDß, 5(1), 1-15. Volledige tekst
 • Denkbeelden over radioactiviteit in de berichtgeving van Tjernobyl
  Eijkelhof, H.M.C. & Lijnse, P.L. (1987). TDß, 5(1), 16-29. Volledige tekst
 • Understanding of chemical language in the communication of chemists with non-chemists
  Ten Voorde, H.H. (1987). TDß, 5(1), 30-43. Volledige tekst
 • Denkramen van leerlingen op het gebied van de geometrische optica
  Wubbels. Th. (1987). TDß, 5(1), 44-59. Volledige tekst
 • Learners – teachers – researchers: consistency in implementing conceptual change
  Gunstone R.F. & Northfield, J.R. (1987). TDß, 5(1), 60-74. Volledige tekst
 • Een begripsinhoudelijke analyse van ‘stof’
  Buck, P. & Lenz, A. (1987). TDß, 5(2), 88-104. Volledige tekst
 • Concept-verandering in constuctivistisch onderwijs; op zoek naar een theoretische fundament
  Licht, P. (1987). TDß, 5(2), 105-120. Volledige tekst
 • Abstractieniveaus in de ontwikkeling van het begrip ‘electrische stroom’
  Vos, H. (1987). TDß, 5(2), 121-141. Volledige tekst
 • The future of research on cognitive structure and conceptual change
  White, R. T. (1987). TDß, 5(3), 161-172. Volledige tekst
 • Zijn krachten tweelingen?
  Hellingman, C. (1987). TDß, 5(3), 173-182. Volledige tekst
 • Een analyse van de ontwikkeling van het begrip ‘ENZYM’ in een leerboek voor het VWO
  Thijssen, G. (1987). TDß, 5(3), 183-215. Volledige tekst
 • Bezinning op ‘verklaren’ in een scheikunde-onderwijssituatie
  Vogelezang, M.J. & Van Sprang, H.F. (1987). TDß, 5(3), 216-227. Volledige tekst

1986

 • Methodologische aspecten van protocolanalyse
  Jochems, W. (1986). TDß, 4(1), 1-18. Volledige tekst
 • Elementaire begrippen in de geometrische optica: leerlingenvoorstellingen en schoolboekteksten
  Wubbels, Th. (1986). TDß, 4(1), 19-37. Volledige tekst
 • De rol van representaties bij het oplossen van problemen
  Van Streun, A. (1986). TDß, 4(1), 38-52. Volledige tekst
 • Begripsontwikkeling als leidraad bij onderwijzen
  De Jong, R.A.M. (1986). TDß, 4(1), 53-60. Volledige tekst
 • Begrips- en redeneerproblemen in beginnend elektriciteitsonderwijs
  Licht, P. (1986). TDß, 4(2), 88-106. Volledige tekst
 • Toetsing van procesvaardigheden bij natuurwetenschappen
  De Bruyn, I. (1986). TDß, 4(2), 107-117. Volledige tekst
 • The social psychology of mathematics education
  Bishop, A. (1986). TDß, 4(2), 118-130. Volledige tekst
 • Piaget’s Entwicklungspsychologie und die Praxis des naturwissenschaftlichen Unterricht
  Kubli, F. (1986). TDß, 4(2), 131-145. Volledige tekst
 • Meten aan de ademhaling m.b.v. een micro-computer: een case-study over de inrichting van computerondersteunende experimenten
  Ellermeijer, A.L. & Heijeler, R. (1986). TDß, 4(3), 156-167. Volledige tekst
 • Het gebruik van een microcomputer bij het practicum natuurkunde
  Findhammer, W.J.; Verkerk, G. & Heijeler, R. (1986). TDß, 4(3), 168-177. Volledige tekst
 • Research on Science Teaching: summary and implications
  Welch, W.W. (1986). TDß, 4(3), 178-185. Volledige tekst
 • Het belang van vakdidactisch onderzoek voor een samenhangend onderwijsbeleid
  De Vos, W. (1986). TDß, 4(3), 186-196. Volledige tekst

1985

 • Effecten van straling en risico-afweging: een onderzoek naar kennis en attituden van leerlingen van 5-HAVO
  Eijkelhof, H.M.C. & Wierstra R.F.A. (1985). TDß, 4(1), 61-74. Volledige tekst
 • Zijn natuurkundigen anders?
  Lijnse, P.L. (1985). TDß, 3(1), 3-24. Volledige tekst
 • Het opsporen van een stoichiometrische regel uit meetgegevens
  De Jong, O. & Hamaker, A. (1985). TDß, 3(1), 25-35. Volledige tekst
 • Stereochemie in het VWO: Commentaar op ‘lessen’ ruimtemeetkunde 1
  Vos, P. (1985). TDß, 3(1), 36-43. Volledige tekst
 • Aansluiten op (de leefwereld van) leerlingen: uitganspunt voor het schoolvak (kennis der) natuur
  Boersma, K. Th. & Schouw, J.C. (1985). TDß, 3(1), 44-56. Volledige tekst
 • Leerstof en leerstofanalyse
  Jochems, W. & Vastenhouw, J. (1985). TDß, 3(1), 57-69. Volledige tekst
 • Welk beeld hebben natuurkunde-studenten van natuurkundigen?
  Lijnse, P.L. (1985). TDß, 3(2), 86-96. Volledige tekst
 • SaE nader bekeken
  Smid, H.J. & Verweij, A. (1985). TDß, 3(2), 97-107. Volledige tekst
 • Ervaring tot theorie
  Vogelezang, M.J. (1985). TDß, 3(2), 108-123. Volledige tekst
 • Ontwikkeling van gezondheids- en milieugedrag: oecologisch denken en handelen in pedagogisch-didactisch perspectief
  Waarlo, A.J. (1985). TDß, 3(2), 124-139. Volledige tekst
 • Tell me what you are doing – discussions with teachers and children
  Hart, K. (1985). TDß, 3(2), 140-157. Volledige tekst
 • Contexten en begripsontwikkeling bij wiskunde 12-16
  Dekker, R.; Herfs, P. & Terwel, J. (1985). TDß, 3(3), 169-182. Volledige tekst
 • Context als betadidactisch begrip
  Van Genderen, D. (1985). TDß, 3(3), 183-194. Volledige tekst
 • Moleculen tussen leefwereld en wetenschap
  De Vos, W. (1985). TDß, 3(3), 195-202. Volledige tekst
 • Kan natuurkundeonderwijs ook aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van meisjes
  Joerg, T. (1985). TDß, 3(3), 203-218. Volledige tekst
 • Concentratie als ‘intensieve’ grootheid: een onderzoek naar denkbeelden van leerlingen vwo/havo/mavo
  De Jong, O. (1985). TDß, 3(3), 219-233. Volledige tekst

1984

 • Molbehoud and Ionisatievraagstukken
  De Jong, O. (1984). TDß, 2(1), 3-10. Volledige tekst
 • Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw van Havo/Vwo
  Bierhof, M.J.; Schouw, J.C. & Smit, H.J. (1984). TDß, 2(1), 11-25. Volledige tekst
 • The core curriculum – cage or support?
  Adey, Ph. (1984). TDß, 2(1), 26-32. Volledige tekst
 • Een vorm van differentiatie bij natuurkunde: een practijkgerichte benadering met het BHE-model
  Licht, P.L. (1984). TDß, 2(1), 33-47. Volledige tekst
 • Vakdidactiek en actieonderzoek
  Hoop, P.J.M. (1984). TDß, 2(1), 48-61. Volledige tekst
 • Dichtheden in ‘leerprocessen’
  Streefland, L. (1984). TDß, 2(2), 72-86. Volledige tekst
 • Authentieke drijfveren in de ontwikkelingsgeschiedenis van de natuurkunde: de betekenis voor onderwijs anno 1984
  Beltman, J.M. (1984). TDß, 2(2), 87-101. Volledige tekst
 • Is the second law of thermodynmics easier to understand than the first law?
  Duit, R. (1984). TDß, 2(2), 102-111. Volledige tekst
 • Wat is biologisch evenwicht?
  Boersma, K.Th. (1984). TDß, 2(2), 112-128. Volledige tekst
 • Orientatie op de natuur, een nieuw leergebied.
  Scherrenburg, J.; Verbeek, G. & De Vin, F. (1984). TDß, 2(2), 129-140. Volledige tekst
 • Psychologie, vakdiactiek en ontwikkelingsonderzoek
  Treffers, A. (1984). TDß, 2(3), 149-169. Volledige tekst
 • Een relatie tussen begrippen ‘stof’ en ‘reactie’ in het scheikunde-onderwijs
  De Jong, C. (1984). TDß, 2(3), 170-176. Volledige tekst
 • Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw havo/vwo
  Bierhof, M.J.; Schouw, J.C. & Smit, H.J. (1984). TDß, 2(3), 177-188. Volledige tekst
 • Difficulties of dynamics and some uses for microcomputers
  Ogborn, J. (1984). TDß, 2(3), 189-198. Volledige tekst
 • Wiskundige activiteiten op een vrouwelijke manier
  Van Dormolen, J. (1984). TDß, 2(3), 199-204. Volledige tekst
 • Woorden in het scheikunde-onderwijs
  Bouma, J. (1984). TDß, 2(3), 205-214. Volledige tekst

1983

 • “Als het een geur heeft, dan moeten er toch moleculen zijn die jij dus waarneemt met de neus”.
  Van Driel, J. & De Vos, W (1983). TD-B, 1(1), 3-13. Volledige tekst
 • The Crisis is Biology Education
  Yager, R.E. (1983). TDB, 1(1), 14-27. Volledige tekst
 • Een project kan meer vragen dan….
  Hondebrink, J.G. (1983). TDb, 1(1), 28-36. Volledige tekst
 • Een vorm van differentiatie bij natuurkunde
  Licht, P. (1983). TD-bèta, 1(1), 37-47. Volledige tekst
 • Kracht en Tegenkracht, Actie en Reactie
  Van Genderen, D. (1983). TDß, 1(1), 48-61. Volledige tekst
 • Waarden en attituden in het biologieonderwijs. Ontwikkeling en Onderzoek.
  Schermer, A.K.F. (1983). TDbeta, 1(1), 62-76. Volledige tekst

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM