Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wetenschapsknooppunt Utrecht

Hoe kunnen we kinderen van 6 tot 12 jaar helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Hoe kunnen we ze aanzetten tot experimenterend en onderzoekend leren? Met deze vraag gaan Wetenschapsknooppunten van start, als schakels tussen basisonderwijs en wetenschap. In 2009 ging de eerste van start in Nijmegen. In 2010 werd het Wetenschapsknooppunt Utrecht opgericht, en volgden de regio’s Wageningen, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en Twente.

Hoofdtaak van een knooppunt is afstemming tussen vraag en aanbod van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs. Het krijgt per regio vorm in samenwerking van een universiteit, basisscholen en een pabo of science centrum. De regionale Wetenschapsknooppunten kunnen tot stand komen door stimulering van het Orion Programma.

Concrete doelstellingen

 • Betere onderlinge kennisuitwisseling
 • Bijdrage aan verbetering van het huidige aanbod van het Universiteitsmuseum voor leerlingen in de basisschoolleeftijd
 • Beter zicht op de vraag naar wetenschappelijke kennis vanuit het primair onderwijs
 • Beter inzicht in de mogelijkheden van het presenteren van wetenschappelijke kennis aan kinderen in de basisschoolleeftijd en leerkrachten in het primair onderwijs
 • Bijdrage aan de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs

Het Wetenschapsknooppunt Utrecht heeft speciale aandacht voor:

 • Het bundelen van activiteiten: minder versnippering, betere kwaliteitsbewaking
 • Het – in samenhang – ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten
 • Het creëren van een helder aanspreekpunt voor het primair onderwijs

Het Wetenschapsknooppunt Utrecht krijgt een centrale functie in de regio door dienst te doen als eerste aanspreekpunt voor partijen die wetenschap en primair onderwijs met elkaar willen laten kennismaken.

De eerste stappen

Er is een aantal aandachtspunten waar het Wetenschapsknooppunt Utrecht zich in eerste instantie op wil gaan richten. Ten eerste wil het een intensieve samenwerking met twintig basisscholen in de stad Utrecht tot stand brengen. Ten tweede wil het een groter bereik van het huidige activiteitenaanbod en van nieuw ontwikkelde activiteiten op het gebied van primair onderwijs bewerkstelligen. Ten derde wil het in 3 jaar tijd 3 thematische lespakketten ontwikkelen, met o.a. een online game en een museumopstelling.

Een concrete eerste uitwerking van deze punten is de organisatie van mini-ontmoetingen met een bètakarakter.
Voorbeelden van mini-ontmoetingen zijn:

 • De basisschoolleerling die het museum bezoekt in schoolverband
 • De basisschoolleerling die het museum bezoekt met ouders
 • De pabo-student die de leerlingen begeleidt bij het museumbezoek
 • De leerkracht basisonderwijs die samenwerkt met de pabo-student
 • De wetenschapper die een zondagmiddaglezing geeft in een museum

Voor de eerste mini-ontmoeting die het Wetenschapsknooppunt Utrecht gaat organiseren, gaan de gedachten uit naar de werking van de zonnecel, zie bijvoorbeeld “Grafiekenmaker“.

Voorbeelden van materialen die bij mini-ontmoetingen kunnen worden ingezet zijn:

 • De fysieke mini-game in het museum
 • De virtuele mini-game online
 • Video-wisebit
 • Lesbrieven

Initiatiefnemers

 • Het Universiteitsmuseum Utrecht en Sonnenborgh – museum & sterrenwacht
 • Het Freudenthal Instituut (FI) van de Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht
 • De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) van de Hogeschool en Universiteit Utrecht
 • In de Stuurgroep is ook het basisonderwijs vertegenwoordigd

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met het Wetenschapsknooppunt Utrecht, dan kunt u terecht bij:
Maarten Reichwein, Projectmanager
Tel: 06-24781927
Mail: m.reichwein@uu.nl

 

ELWIeR en Ecent als één STEM