Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Internationale websites

Leren en professionaliseren is verder kijken. Op deze pagina vindt u een overzicht van internationale websites die voor lerarenopleiders en leraren in natuur(wetenschap) en techniek interessant kunnen zijn.

ASE (Association for Science Education) is de grootste vereniging van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van het ondersteunen van onderwijs in de natuurwetenschappen. Een onderdeel van ASE is ATSE (Association of Tutors in Science Education). ATSE is speciaal voor lerarenopleiders.
Wanneer u vervolgens doorklikt naar Sci-tutors website, kunt u onder andere het volgende vinden:

• ‘Professional issues’: dit bevat ondersteunend materiaal en ideeën voor het houden van onderwijssessies.
• ‘Subject Knowledge’: hier gaat het om zowel vakkennis als algemene ideeën over leren.
• ‘Research’: dit gaat over onderzoek naar onderwijs in de natuurwetenschappen. Het geeft advies over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u uw studenten met hun onderzoek kunt helpen.
• ‘Forum’: dit is alleen voor leden.

Materialen kunnen gratis gedownload worden. Deelnemen aan discussies kan niet zonder lidmaatschap.

Handig startartikel: Science knowledge: general ideas about running sessions

ASTA (Australian Science Teachers Association) is een samenwerkingsverband tussen acht Australische natuurwetenschappelijke lerarenverenigingen. ASTA publiceert het tijdschrift ‘Teaching Science’, organiseert een jaarlijkse conferentie (CONASTA) en produceert het ‘ASTA National Science Week Schools Kit and Resource Book’. Om alle scholen in Australië mee te kunnen laten doen met de ‘National Science Week’ zorgt ASTA ook voor allerlei informatie, bronnen en stimulansen.

Op ASTA zijn ‘resources’ en ‘links’ te vinden. Maar er zijn ook tabbladen die leiden naar alle acht lerarenverenigingen die deel nemen aan ASTA.

Mogelijk startmateriaal:
National Science Week Resources (boeken National Science Week zijn hier te downloaden, bevatten o.a. lesideeën)

Het zijn inspirerende docenten die de basis vormen van succesvol wetenschappelijk onderwijs. Vraag elke winnaar van de Nobelprijs wie hen het meest beïnvloed heeft om wetenschapper te worden en steevast luidt het antwoord: “Mijn leraar!”. Wat maakt een docent dan werkelijk inspirerend? Dat is één van de raadsels die we willen ontrafelen in dit Inspiring Science Education project. Daarom organiseren we voor docenten en lerarenopleiders workshops en uitwisselingen, communities of practice en andere leermogelijkheden, die erop gericht zijn hen te helpen om hun lespraktijk nog inspirerender te maken.

Het doel van het Inspiring Science Education project is om docenten digitale bronnen en leermogelijkheden aan te bieden die hen helpen wetenschappelijk onderwijs aantrekkelijker en meer relevant te maken voor hun leerlingen. Dankzij de Inspiring Science Education website en de partneractiviteiten, kunnen docenten hun leerlingen helpen bij hun eigen wetenschappelijke ontdekkingen: leerlingen kunnen natuurlijke en wetenschappelijke verschijnselen bijwonen en doorgronden en krijgen vanuit het klaslokaal toegang tot de nieuwste interactieve tools en digitale bronnen.

Het Inspiring Science Education project gaat uit van een grootschalige aanpak door Europese docenten. In meer dan 5.000 scholen van lager en secundair onderwijs in vijftien Europese landen zullen pilotactiviteiten plaatsvinden. Tijdens deze pilotactiviteiten krijgen docenten toegang tot interactieve simulaties, educatieve spelletjes en eScience toepassingen. Ze kunnen deze integreren in hun buitenschoolse activiteiten, zoals excursies naar wetenschappelijke en belevenisparken, maar ook tijdens virtuele bezoeken aan onderzoekscentra. Docenten zullen de mogelijkheid hebben om verafgelegen en online laboratoria te bezoeken, en relevante scenario’s voor het gebruik ervan in hun lessen te bedenken. Leerlingen krijgen inspiratie om digitale middelen te gebruiken en om wetenschappen, technologie, bouwkunde en wiskunde op een praktische, competitieve en spannende manier te leren.

De belangrijkste resultaten van Inspiring Science Education zijn:

Het project IT for US (Information Technology for Understanding Science) wil ICT gebruiken om onderwijs in de natuurwetenschappen te verbeteren, door m.b.v. ICT leren te stimuleren volgens de constructivistische leertheorie. Op de website zijn een aantal modules, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT, voor verschillende vakgebieden te vinden. Ook is er een ‘Resource Guide’ voor leraren(opleiders) waarin achtergrondinformatie staat over deze modules en over lesgeven m.b.v. ICT. Verder zijn er IT tools te vinden, zoals ‘Coach’ en ‘Insight’.

Ook is er bij dit project onderzocht in hoeverre docenten (uit verschillende landen) gebruik maken van ICT in hun onderwijs. De resultaten hiervan zijn beknopt weergegeven, gevolgd door manieren om docenten professioneel te kunnen ontwikkelen op dit gebied.

Mascil is een Europees project en heeft, net als ECENT.nl, een website met een database vol artikelen. Mascil is een vervolgproject op Primas en staat eveneens voor het stimuleren van onderzoekend leren in de wiskunde en natuurwetenschappen, in zowel primair als voortgezet onderwijs. Mascil verbindt het onderwijs aan betekenisvolle contexten uit de zogenaamde ‘world of work’. Leerlingen gaan daarin te werk als wetenschappers. Het doel van Mascil is om docenten te professionaliseren en te laten functioneren als ´multipliers´ voor hun collega-docenten. De website biedt lesmaterialen die vrij beschikbaar zijn, mogelijkheden tot nascholing en conferenties.

Start artikelen:

  • Problem of the month– maandelijks een nieuw probleem om uit te proberen in de klas, met ondersteuning en een forum.

NARST (National Association for Research in Science Teaching) stimuleert onderzoek naar lesgeven en leren over natuurwetenschappen, en het verspreiden van de kennis die hieruit voortvloeit. NARST brengt maandelijks een tijdschrift uit: Journal of Research in Science Teaching (JRST). Alle artikelen uit de JRST kunt u gratis online bekijken. Op de website van NARST staat een overzicht van artikelen die relevant zijn voor leraren(opleiders). Verder staan er verwijzingen naar andere verenigingen en bronnen over onderwijs in de natuurwetenschappen.

Voorbeelden van artikelen:
• Problem solving in chemistry
• Using questions in science classrooms

NSTA (National Science Teachers Association), gevestigd in de USA, is de grootste organisatie ter wereld die kwaliteit en innovatie in lesgeven en leren over natuurwetenschappen bevorderen. Een deel van hun website is gericht op professionele ontwikkeling van docenten. Hier vindt u bijvoorbeeld:

  • ‘Web seminars’: dit zijn interactieve, live en online sessies van 90 minuten. Om deel te kunnen nemen aan de webseminar moet u zich van te voren opgeven. Van web seminars die al geweest zijn, kunnen materialen ingekeken worden, zoals de bijbehorende powerpoint
  • ‘NSTA learning centre’: Hier zijn allerlei verschillende materialen beschikbaar, uiteenlopend van artikelen tot podcasts. Ongeveer 1/3e van het materiaal is gratis beschikbaar. Het meeste gratis materiaal bestaat uit hoofdstukken uit boeken, artikelen en ‘Science Objects’. Science Objects zijn twee uur durende modules om je geheugen op te frissen over een bepaald onderwerp. In het leercentrum zijn ook openbare discussiefora aanwezig

U kunt alleen deelnemen aan web seminars of gebruik maken van materialen, wanneer u een account heeft. Het aanmaken van een account is gratis en snel gebeurd. Als u interessant materiaal gevonden heeft, drukt u op ‘Add to library’ (een optie die alleen mogelijk is wanneer u een account heeft) waarna u het materiaal vanuit uw bibliotheek kan downloaden.

Houd er rekening mee dat de website af en toe redelijk traag is.

Voordelig abonnement op 4 science & education tijdschriften
De NSTA publiceert 4 tijdschriften:

Voor $35 per jaar kunt u International E-Member worden. U krijgt dan elektronisch toegang tot deze vier tijdschriften. Het lidmaatschap biedt ook andere voordelen, zoals korting op boeken en het ontvangen van nieuwsbrieven.

Primas is een Europees project en heeft, net als ECENT.nl een website met een database vol artikelen. Primas staat voor het stimuleren van onderzoekend leren in de wiskunde en natuurwetenschappen, in zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel van Primas is om docenten en opleiders te ondersteunen in de ontwikkeling van didactieken, waarmee zij leerlingen en studenten onderzoekskwaliteiten kunnen bijbrengen. Daarvoor biedt de website ondermeer nascholingsmaterialen en -cursussen en mogelijkheden voor leraren en docenten om effectieve onderwijsmethodes en lesmaterialen te onderzoeken.
Op de Primas website vindt u artikelen over de achtergronden van het onderzoekend leren, u vindt er informatie over nascholing en professionalisering, maar ook concreet lesmateriaal waar u direct mee aan de slag kunt.

Start artikelen:
• Achtergronden: Fibonacci; for the disseminaion of inquiry-based science and mathematics education
• Nascholingsmateriaal: Professional development modules for inquiry-based, collaborative learning
• Lesmateriaal: Sun and shadow – Exploration and discussion

Project 2061 is een initiatief van de Amerikaanse vereniging AAAS (American Association for the Advancement of Science). Doel van het project is (helpen in) alle Amerikanen geletterd maken in natuurwetenschap, wiskunde en technologie. Daarom doet Project 2061 onderzoek en ontwikkelt tools en services. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door leraren(opleiders), maar zijn eigenlijk geschikt voor iedereen. Eén van de services van Project 2061 is de website.

Op de website zijn onder andere de volgende twee onderdelen te vinden:

R&D Areas
Bevat achtergrondinformatie over de onderwerpen:
• ‘Learning goals’: leerdoelen en wetenschappelijke geletterdheid
• ‘Curriculum materials’
• ‘Teaching and learning’
• ‘Testing & Assessment’: informatie over de website http://assessment.aaas.org. Dit is een website met meer dan 600 multiple-choice testen. Deze toetsen naast kennis ook op misconcepten. Verder te vinden op deze website: kennis en misconcepten van Amerikaanse leerlingen bij deze testvragen. U moet u eerst registreren voordat u deze site volledig kunt bekijken.
• ‘Family & Community’: dit heeft betrekking op hoe familie onderwijs in de natuurwetenschappen kan bevorderen bij kinderen.

Print & online tools
Hier volgt een lijstje met links. De links die gegeven worden onder ‘print & online tools’ komen voor een groot deel overeen met links bij ‘R&D Areas’. Links die alleen onder dit menu te vinden zijn, zijn:
• ‘Blueprints for Reform’
• ‘Designs for Science Literacy’
Onder ‘All Print & Online Tools’ worden alle links weergegeven. Verder komen onder andere tekstboek evaluaties (onder ‘Textbooks Evaluations’) en een artikelenoverzicht (onder ‘Articles’) aan bod.

Mogelijke startartikelen:
Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education(over jonge kinderen en bèta-educatie)
Testing and assesment (over de assessment website)

Science in School is een tijdschrift dat als doel heeft om inspirerend natuurwetenschappelijk onderwijs te promoten. Het gaat in op lesgeven (door docenten) in verschillende vakgebieden. U kunt alle artikelen gratis bekijken op de website van Science in School. Er zijn verschillende typen artikelen, zoals:

• Teaching activities
• Cutting-edge science
• Science education projects
• Reviews

De e-library van het National STEM Centre is een digitale bibliotheek. Op de website kunt u de collectie bekijken en doorzoeken. STEM richt zich op leraren in natuurwetenschap, technische wetenschappen en wiskunde (Science, Technology, Engeneering and Math) en biedt diverse materialen zoals: Uitgegeven, multimediale, interactieve en praktische lesmaterialen; Gedigitaliseerde archieven; Onderzoekspublicaties die betrekking hebben op de lespraktijk; Materialen ter professionalisering van de lespraktijk, en; De collectie van het Britse centrum voor ruimteonderwijs (ESERO-UK)

Populaire artikelen:
• Science Enhancement Programme: Energy now. 12 boekjes met informatie en ideeën voor docenten over het thema energie, met praktische opdrachten en animaties.
• SMILE (Secondary Mathematics Individualised Learning Experiment). Een set activiteitenkaarten en opdrachten waarmee studenten zelfstandig kunnen werken, en bijdragen aan een groter netwerk.
• Wave machine. Een video over het zelf maken van een eenvoudige maar zeer effectieve golfmachine.

ELWIeR en Ecent als één STEM