Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Significante cijfers bij rekenen en meten

Bij natuurkunde en scheikunde wordt doorgaans in de vierde klassen van HAVO en VWO aandacht besteed aan het onderwerpen; significante cijfers. Significante cijfers worden vooral gebruikt bij de uitwerking van vraagstukken. Aan de invoering ervan zal de opkomst van de rekenmachine ongetwijfeld een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Immers, door de rekenmachine werd het aantrekkelijker om in opgaven in plaats van ronde getallen reëlere meetgetallen te gebruiken. Maar om de leerlingen te behoeden voor het noteren van uitkomsten in een zinoos aantal cijfers diende er wel een afrondingscriterium beschikbaar te zijn. Een dergelijk criterium wordt geleverd door regels die betrekking hebben op het aantal significate cijfers in de te bewerken getallen. In dit artikel willen wij een aantal kanttekeningen maken bij het gebruik van deze significante cijfers.

ELWIeR en Ecent als één STEM