Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open Online Bètadidactiek

In het project Open Online Bètadidactiek (2016-2017) hebben lerarenopleidingen, onder leiding van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, vier open online modules ontwikkeld voor de vakdidactiek van wiskunde en natuurkunde/scheikunde.

De modules bevatten onder meer videomateriaal, literatuur, opdrachten voor studenten en opdrachten voor leerlingen. De modules laten zich als blended elemen­ten inpassen in cursussen vakdidactiek binnen lerarenopleidingen, maar kunnen ook ingezet worden voor nascholing.

Hoe kunnen andere instellingen van dit project profiteren?

De online modules worden gratis beschikbaar gesteld via een Creative Commons-licentie en kunnen naar behoefte uitgebreid en aangepast worden.

 

Follow-up project: Open Online Wiskundedidactiek (2019-2020)

Samenstelling module: Marcel Voorhoeve (HvA), Paul Drijvers (UU) en Jop Schaap (HU)

De module didactiek van de statistiek heeft een dubbele insteek. Statistiek is een vak waarmee je vanzelf te maken krijgt, in de samenleving, via berichten in de media, in veel opleidingen en in een aantal beroepspraktijken. Het vertrekpunt daarbij zijn data uit  metingen, steekproeven, vragenlijsten. De eerste insteek is dan hoe je als burger, als student, als beroepsbeoefenaar omgaat met die informatie. Hoe maak je daar op een verstandige manier chocola van? Daarvoor moet je data overzichtelijk kunnen interpreteren en beschrijven. Data beschrijven, de beschrijvende statistiek, die in de onderbouw aan de orde komt, en de ‘statistical literacy’ die daarbij komt kijken, vormen de eerste insteek van deze module.

De tweede insteek is het overstijgen van de data, de verklarende statistiek. Want conclusies over je steekproefgegevens wil je graag extrapoleren naar een grotere populatie. Je weet nooit zeker of zo’n extrapolatie klopt, maar je kunt wel iets zeggen over de waarschijnlijkheid van je methode. Daarvoor heb je kansmodellen nodig, die je als het ware over de data legt. Dat leidt tot 95%-betrouwbaarheidsintervallen, of tot 1% significantie of tot het verwerpen van een hypothese. Maar wat betekent dat nu eigenlijk precies? Hoe ziet dat schaakspel met kansen en data, met steekproef en populatie, met model en realiteit, er nu eigenlijk precies uit? Welke valkuilen zijn er en hoe ga je daarmee om in de klas? Lees verder de module op wikiwijs.

Samenstelling module: Ruud Kok (HvA), Astrid Bulte (UU) en Hans Poorthuis (HU)

Deze module bevat opdrachten op het gebied van de didactiek van macro-meso-micro-denken, een belangrijk nieuw onderwerp in de scheikunde in het voortgezet onderwijs.

Het is bedoeld voor zelfstudie of kan worden ingepast in het programma van de lerarenopleiding. De opdrachten bouwen op elkaar voort. Lees verder de module op wikiwijs.

Samenstelling module: Suzanne Calabretta-Jongen (Fontys), Ad Mooldijk (UU) en Peter Duifhuis (HU)

Deze module gaat over de didactiek van warmte en temperatuur. Leerlingen praten veel over warm, warmte, heet, koude en temperatuur. Maar wat bedoelen ze nu als ze die woorden gebruiken en is dat hetzelfde als dat wij als natuurkundigen of scheikundigen met die woorden bedoelen? In dit leerarangement gaan we op die vragen in. Lees verder de module op wikiwijs.

Samenstelling module: Dédé de Haan (NHL), Monica Wijers (UU), Theo van den Bogaart (HU)

De laatste tijd wordt veel gesproken over wiskundige denkactiviteiten, soms afgekort tot WDA. Maar wat zijn dit eigenlijk, waarom staan ze nu zo prominent op de agenda en hoe geef je denkactiviteiten handen en voeten in de onderwijspraktijk? Lees de module op de wikiwijs.

De online modules zijn gratis beschikbaar gesteld via een Creative Commons­licentie en kunnen naar behoefte uitgebreid en aangepast worden.

Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Theo van den Bogaart (HU).

Dit project is uitgevoerd binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016. Daarin dagen SURF en het ministerie van OCW de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen uit om te onderzoeken hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan de verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid en aan de verhoging van het studiesucces.
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs

 

ELWIeR en Ecent als één STEM