Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Constructionisme

Constructionism is een term die voor het eerst werd gebruikt rond 1980 door Seymour Papert om een benadering in het onderwijs te beschrijven waarin het leren ondersteund wordt door het construeren van fysieke objecten waar, samen met anderen, betekenis aan verleend wordt.

Deze ideeën komen terug in de zogenaamde Maker Movement vanaf ongeveer 2008, en spelen ook een rol bij
digitale vaardigheden.

Publicatie uit 1980

Constructionisme bevordert het gestuurd en ontdekkend leren, waarbij studenten de informatie die zij al kennen gebruiken om nieuwe kennis op te doen. Studenten leren door deel te nemen in project gebaseerd leren dat ze in staat stelt verbindingen te leggen tussen verschillende ideeën en kennisgebieden. Docenten faciliteren het leren door coaching in plaats van hoor- of werkcolleges, waarbij studenten opdrachten stapsgewijs uitvoeren. Verder poneert constructionisme dat leren meest effectief is als het gekoppeld is aan het maken van fysieke objecten. Daarmee is constructionisme gerelateerd aan experiential learning en bouwt voort op de theorie over constructivisme van Jean Piaget.
Constructionism 2018 will be the fifth conference under that name, but building on the 27-year tradition of biennial Eurologo conferences established by the European Logo community. Logo is the computer programming language for learners in which the constructionist approach was first developed.

The idea that learners construct meaning, of course, is the Constructivism of Jean Piaget. Constructivism talks about the invisible construction of ideas, and relations among ideas, within the mind of the learner. Constructionism adds to that the idea that /external/ construction of real artifacts is a powerful means to achieve Piaget’s internal construction of understanding.

If knowledge is constructed by each learner, then creativity is a constant requirement. It’s easy to underestimate the creative energy that every learner must put into the task of learning even seemingly simple matters of fact.

Plenaire sprekers

 • Tim Bell (University of Canterbury, New Zealand) About CS Unplugged
 • Paulo Blikstein (Stanford University, USA) Constructionism won, now what? The role of constructionist research in the age of ubiquitous computing
 • James Clayson (American University of Paris, France) A computational eye: visual modelling with Python
 • Paul Goldenberg (Education Development Center, USA) Teaching children to be problem posers and puzzle-creators in mathematics
 • Arthur Hjorth (Northwestern University, USA) Social Gears – a Constructionist Approach to Social Studies
 • Celia Hoyles (University College London, UK) The ScratchMaths project: making constructionism work in practice
 • Ivan Kalaš (Comenius University, Slovakia) Primary programming in school and after school: comparisons and contrasts
 • Jens Mönig (SAP, Germany) … about SNAP!
 • Jenny Sendova (Institute of Mathematics, Bulgaria) Back 100 000(2)
 • Wolfgang Slany (Graz University of Technology, Austria) Constructionism and smartphones: An extremely large-scale project that works sustainably all over the world
 • Gary Stager (Constructing Modern Knowledge Torrance, CA, USA) Making Constructionism Great Again (1); Constructionism in Practice (2)
 • Uri Wilensky (Northwestern University, Evanston, IL, USA)

Website: constructionism2018.fsf.vu.lt

 • Libow Martinez, S. and Stager, G. (2014). Invent To Learn. Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom.
 • Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Brighton: Harvester Press.
 • Wikipedia

ELWIeR en Ecent als één STEM