Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijs meets onderzoek

Onder deze titel wordt regelmatig een conferentie georganiseerd.

Het doel van deze conferentie is dat wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek gaan rond de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

De organisatie is in handen van NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO.

15:00-20:00, Hogeschool Utrecht

Inclusief de lectorale rede van Paul Drijvers (lector bij de HU).

Na de opening door Paul Drijvers wordt de plenaire lezing verzorgd door Susanne Prediger (TU Dortmund). Daarin staat de relatie centraal tussen wiskundig-didactisch onderzoek en de ontwikkeling van een schoolmethode. Vervolgens zijn er drie paralelle werkgroepen:

    1. Johan Deprez (KU Leuven) over de invloed van verschillende typen tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten op het voorstellingsvermogen van leerlingen;
    2. Michiel Doorman (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) over de rol van onderzoekend leren in wiskundeonderwijs en de samenhang met de andere bètavakken
    3. Jos Tolboom (SLO) over computer based mathematics en de mogelijke rol daarvan in een volgende generatie examenprogramma’s

Het bruisend hart van de conferentie wordt gevormd door interessante posters van onderzoekers die actueel en in veel gevallen lopend onderzoek presenteren. Vers van de pers en uitermate geschikt voor interactie.

De conferentie wordt afgesloten met een presentatie van Birgit Pepin (TU Eindhoven) over hoe leraren lessen kunnen ontwerpen met behulp van bestaande (digitale) bronnen.

Maandag 12 juni 2017, 15:00 – 19:00, Vergadercentrum Domstad, Utrecht

Hoofdvraag: kunnen wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar betekenen?

Op het programma staat allereerst de presentatie van twee nationale
perspectieven, verbeeld door dr. Alison Clark-Wilson (UCLKL,Engeland)
en prof. dr. Paul Drijvers (Universiteit Utrecht). Daarnaast kent de conferentie
posterpresentaties van actieve onderzoekers in wiskundeonderwijs
en werkgroepen over onder andere methoden in onderzoek van
wiskundeonderwijs. Zo werken we toe naar een afsluitende paneldiscussie
over de hoofdvraag.

Voor wiskundedocenten wordt zo duidelijker welke wetenschappelijke kennis over wiskundeonderwijs zij in hun praktijk kunnen benutten. Onderzoekers van wiskundeonderwijs krijgen een beter beeld van de problemen in de praktijk van het wiskundeonderwijs
die om een onderzoeksmatige oplossing vragen.

Deelnemers aan de conferentie mogen zelf een probleem te formuleren
in het wiskundeonderwijs waarvoor onderzoek gewenst lijkt: welk onderzoek zou jij nou zélf in het wiskundeonderwijs willen (laten) verrichten?

Maandag 20 juni 2016, 14:30 – 19:00, Vergadercentrum Domstad, Utrecht

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM