Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskunde in Beeld

Vaak wordt de vraag gesteld door leerlingen havo/vwo waar de wiskunde die zij leren toe dient.

Het is dan belangrijk dat docenten wiskunde havo/vwo bronnenmateriaal hebben om toepassingen van wiskunde in beroepen te laten zien.

Letterlijk wiskunde in beeld

Vanuit het Platform Wiskunde Nederland wordt gestimuleerd dat hier goed materiaal voor beschikbaar is.

Platform Wiskunde Nederland

Studenten lerarenopleiding wiskunde gezocht

Wie zou een video willen maken van een bezoek aan een bedrijf waar wiskunde een belangrijke rol speelt?

Informatie: elwier@fi.uu.nl voor meer detail zie “Project 2019-2020”.

Het verzamelen en publiceren van video’s van de toepassing van wiskunde in beroepen.

Er zullen in principe 8 video’s gemaakt worden van wiskunde in beroepen. De video’s zijn maximaal drie minuten, en deze video’s worden op Youtube gepubliceerd (open voor iedereen).
Bij elke video zal een set van gegevens beschikbaar zijn die een toelichting vormen op de video:

  • Samenvatting
  • Achtergrond bij het beroep
  • Nadere toelichting op de gebruikte wiskunde
  • Welke opleiding nodig is voor dat beroep
  • Nadere gegevens van de beroepsbeoefenaar die in beeld komt

Deze gegevens zijn op eenvoudige wijze doorzoekbaar op een website (in principe op de website van PWN).

De publiciteitscommissie PWN zal middels een oproep aan lerarenopleidingen wiskunde vragen om participatie van studenten. Studenten zouden dan zelf een dergelijk filmpje kunnen maken dan wel voorstellen dat deze gemaakt wordt.

Website van KWG/NVvW over beroepsmogelijkheden bij de studie wiskunde.
In het cursusjaar 2007-2008 kreeg deze website een redesign. Uitgevoerd door de Nationale PR medewerker wiskunde.

Verwijzingen

Teleac NOT serie. Uit de beschrijving:

“Tegenwoordig vormt de wereld om ons heen het uitgangspunt van het wiskunde onderwijs. De Teleac serie biedt docenten de unieke mogelijkheid om de koppeling tussen wiskunde en werkelijkheid binnen de beperkte ruimte van het eigen klaslokaal te laten zien. De thema’s van elk tien minuten vormen een introductie op de onderwerpen van de wiskundemethoden.”

ELWIeR en Ecent als één STEM