Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Succesformules in Beeld

Zie ook Succesformules – het boek

Vaak wordt de vraag gesteld door leerlingen vmbo/havo/vwo waar de wiskunde die zij leren toe dient.

Het is dan belangrijk dat docenten wiskunde vmbo/havo/vwo bronnenmateriaal hebben om toepassingen van wiskunde in beroepen te laten zien.

Letterlijk ‘wiskunde in beeld’

Huidige productie video’s (2021-2023)

Via het PWN Youtube kanaal worden video’s beschikbaar gesteld.


Lineair programmeren en vliegtickets bij KLM

Statistiek en fototaarten bij HEMA

De stelling van Pythagoras en het bouwen van een schuur

Logaritmische functies en windturbines bij Eneco

Statistiek en hypotheken bij ING

Exponentieel verband en de PET/CT-scanner bij het St. Antoniusziekenhuis
Het verzamelen en publiceren van video’s van de toepassing van wiskunde in beroepen.

Er zullen in principe 8 video’s gemaakt worden van wiskunde in beroepen. De video’s zijn maximaal drie minuten, en deze video’s worden op Youtube gepubliceerd (open voor iedereen).
Bij elke video zal een set van gegevens beschikbaar zijn die een toelichting vormen op de video:

  • Samenvatting
  • Achtergrond bij het beroep
  • Nadere toelichting op de gebruikte wiskunde
  • Welke opleiding nodig is voor dat beroep
  • Nadere gegevens van de beroepsbeoefenaar die in beeld komt

Deze gegevens zijn op eenvoudige wijze doorzoekbaar op een website (in principe op de website van PWN).

De publiciteitscommissie PWN zal middels een oproep aan lerarenopleidingen wiskunde vragen om participatie van studenten. Studenten zouden dan zelf een dergelijk filmpje kunnen maken dan wel voorstellen dat deze gemaakt wordt.

Website van KWG/NVvW over beroepsmogelijkheden bij de studie wiskunde.
In het cursusjaar 2007-2008 kreeg deze website een redesign. Uitgevoerd door de Nationale PR medewerker wiskunde.

Verwijzingen

Teleac NOT serie. Uit de beschrijving:

“Tegenwoordig vormt de wereld om ons heen het uitgangspunt van het wiskunde onderwijs. De Teleac serie biedt docenten de unieke mogelijkheid om de koppeling tussen wiskunde en werkelijkheid binnen de beperkte ruimte van het eigen klaslokaal te laten zien. De thema’s van elk tien minuten vormen een introductie op de onderwerpen van de wiskundemethoden.”

ELWIeR en Ecent als één STEM