Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Met ingang van 1 oktober 2018 is Bert Bredeweg benoemd tot lector Didactiek van de Bètavakken bij de Hogeschool van Amsterdam.

Kernvraag van het lectoraat is wat effectieve didactische interventies zijn voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes in de bètavakken in de grootstedelijke context. Het leren van leerlingen staat centraal en het onderzoek is gericht op het ontwerp en effect van didactische aanpakken en de inrichting van het curriculum. Het leren met behulp van concrete materialen en visualisaties, maar ook samenwerkend leren nemen een belangrijke plaats in. Onderzoeksvragen betreffen het leermateriaal, de instructie en begeleiding van de docent, de interactie tussen leerlingen en buitenschools leren. In het bijzonder gaat het om aanpakken waarbij leerlingen leren om uitleg te geven over hun eigen werk en daarbij verschillende representaties met elkaar verbinden (bijvoorbeeld afbeelding en tekst bij biologie of grafiek en formule bij wiskunde).

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op versterking van het bèta-onderwijs in de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Onder de bètavakken verstaan we de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie), wiskunde en techniek. Het gaat daarbij om didactische vraagstukken in de grote stad Amsterdam, gericht op de toegankelijkheid van bèta-technische opleidingen en het ontwikkelen van bèta-technische geletterdheid voor alle leerlingen.

Er wordt bewust gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals het samenwerken in multidisciplinaire netwerken van scholen, opleidingen, culturele instellingen en musea. In bèta-technisch opzicht heeft de grote stad een aantal vraagstukken rond duurzame gebouwen, alternatieve energievoorzieningen, stadslandbouw, recycling van afval, die een bron vormen voor contextrijk en betekenisvol onderwijs.

Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie over het lectoraat is hier te vinden.

 

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website