Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Duurzaamheidsvraagstukken in het bètaonderwijs

Informatie bij NWO

Volledige titel van dit driejarige praktijkonderzoek:

Een handelingsperspectief voor burgerschapsvorming omtrent duurzaamheid in het bètaonderwijs

Science teacher competence in citizenship education about sustainability in science education

Samenvatting

Ontwikkelingen in wetenschap en technologie kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben op onze maatschappij. Om verantwoorde beslissingen te nemen in zogenaamde socio-scientific issues (SSIs) zijn zowel wetenschappelijke kennis als persoonlijke en sociale normen en waarden van belang. Een belangrijk doel van het bètaonderwijs, en dus een uitdagende verantwoordelijkheid voor de bètadocent, is om middelbare scholieren op te leiden zodat ze in staat zijn om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over SSIs waarmee ze in hun dagelijks leven in aanraking kunnen komen.

In dit project werken biologie- en scheikundedocenten samen met onderzoekers van het FI aan het versterken van burgerschapsvorming rond duurzaamheidsvraagstukken. Middels de SSIBL-aanpak (Socio-Scientific Inquiry-Based Learning), die is ontwikkeld in het Europese PARRISE project (www.parrise.eu), wordt in verschillende Lesson Study cycli onderwijs ontwikkeld en getest, waarbij het doel is meningsvorming over maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan duurzaamheid effectiever te integreren in de onderbouw van de middelbare school. Zowel docentcompetentie als het leren van de leerling staan hierbij centraal. Uiteindelijk leidt dit project tot een collectie van handelingspraktijken, lesmateriaal, lesvoorbeelden, meetinstrumenten en kennis die burgerschapsvorming in de bètales stimuleren.

Projectleider: Marie-Christine Knippels, Universiteit Utrecht

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM