Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

PARRISE-project

Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education

Europees project


Socio-Scientific Inquiry-Based Learning: connecting formal and informal science education with society
(december 2017)

Verwijzingen

In het grootschalige Europese project ‘PARRISE’ staan juist de maatschappelijke controverses van wetenschappelijke kennis centraal. De leerlingen gaan aan de slag om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende (wetenschappelijke) contexten te benaderen en op te lossen. Dit gebeurt via de didactiek van onderzoekend leren. Leerlingen stellen hun eigen onderzoeksvraag op, en proberen met behulp van onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen te achterhalen wat de standpunten en overwegingen van verschillende belanghebbenden zijn. Ook leren ze onderscheid te maken tussen argumenten die vanuit de ratio en vanuit het gevoel komen. Met de kennis en inzichten die de leerlingen verzamelen, gaan ze ervaren wat de implicaties van wetenschap zijn voor de maatschappij. Hierdoor worden de leerlingen voorbereid op een maatschappij waarin wetenschap en technologie een belangrijke rol spelen, en wordt bijgedragen aan hun vorming tot kritische (wereld)burgers. De combinatie van onderzoekend leren en het werken aan burgerschapsvorming wordt binnen PARRISE het ‘SSIBL-framework’ genoemd.

PARRISE staat voor ‘Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education’ en legt de link tussen wetenschap en de maatschappij in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het doel van PARRISE is om best practices te verzamelen en uit te wisselen binnen Europa, en om lesmaterialen te ontwikkelen voor leraren die hen kunnen helpen om leerlingen op te leiden tot kritische wereldburgers. Het consortium bestaat uit 18 organisaties van 11 Europese landen.

Europees project uit het thema: Raising youth awareness to Responsible Research and Innovation through Inquiry Based Science Education
2014-2016

Vanuit Nederland participeert de Universiteit Utrecht, de Stichting Universiteit voor Humanistiek en het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.

  • Afsluitende conferentie in 2017 (Dublin)
  • PARRISE werd vanuit het Freudenthal Instituut geleid door Christine Knippels en Frans van Dam

ELWIeR en Ecent als één STEM