Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Online vragenlijst over ‘kritisch burgerschap’ (in relatie tot STEM lerarenopleiding). Graag invullen

Socio-Scientific Issues in de lerarenopleiding

Bent u lerarenopleider STEM?
(wi, na, sk, bio, inf)

En heeft u een mening over de rol van socio-scientific issues in uw opleiding?

Met daarbij een belangrijke rol voor statistiek in de vorm van het werken met grote databestanden.

Wilt u dan deze vragenlijst invullen?

Korte toelichting

Ensite is een Europees project voor de lerarenopleiding STEM.

Ensite staat voor ‘ENvironmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education’

In dit project worden modules ontwikkeld voor de lerarenopleiding (2e g, maar ook gebruiksmogelijkheden in 1eg en pabo).
Centraal staat dan het geven van effectieve lessen en de begeleiding van leerlingen in het kader van ‘kritisch burgerschap’ in relatie tot maatschappelijke bèta-vraagstukken (milieu, duurzaamheid, e.d.). Speciale aandacht daarbij voor de rol van statistiek en het werken met grote databestanden.

En dan nu de online enquete:

ELWIeR en Ecent als één STEM