Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Misconcepten verzameling biologie (Ruud de Moor) weer online

Misconcepten verzameling biologie weer online.

In 52 hoofdstukken een eenvoudig overzicht, met verwijzing naar Campbell (waar ze ook vandaan kwamen).

De misconcepten kennisbank biologie (Ruud de Moor, OU) staat nu op een server van de UU.

Meer informatie: Luts Lohze en Alice Veldkamp

Toelichting op het materiaal (2009)

Het gaat om misconcepten van leerlingen, zoals biologiedocenten ze ervaren. Ze zijn gerangschikt in thema’s en beschreven in een format, waarin het volgende is opgenomen: omschrijving, benodigde kennisachtergrond, oorzaken en voorbeeldoplossingen. De themaindeling hanteren we ook voor het vakinhoudelijk deel.

Auteurs (o.a.)

  • Els Jans, Faculteit Natuurwetenschappen, OUNL Eindhoven
  • Ennie Stuker, Windesheim, Zwolle
  • René Almekinders, Windesheim Zwolle
  • Denise Vlooswijk, Stedelijk College, Eindhoven
  • Emilie Eijckmans, Stedelijk College, Eindhoven
  • Walter Savelkouls, St. Joris College, Eindhoven
  • Inger Loopstra, Stedelijk Gymnasium, Haarlem
  • Jan Lutgerink, RdMC, OUNL Heerlen

Misconcepten verzameling biologie

ELWIeR en Ecent als één STEM