Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Teach4Life

Europees project – 2021 – 2024

Participatie onderzoek – 1 sep 2022 tot 1 jun 2023

Centrale onderzoeksvraag – Wat kun je doen om het vak van bèta-docent goed vorm te geven opdat voldoende mensen (blijven) kiezen voor dit vak, en dit vak ook blijvend uitoefenen (op een adequate manier)?

Gebaseerd op (mede mogelijk gemaakt door) deze regeling – Erasmus+ Programme Key Action 3

Onderdeel van

 1. Career Guidance, gives teachers autonomy in managing their own career
 2. Collaborative Practice, allows for social embeddedness
 3. Competence Development, fosters teachers’ competences

Er moet goed bèta-onderwijs geleverd worden in NL (en Europa), maar dat is niet altijd even makkelijk:

 • er is een tekort aan bèta-docenten;
 • het imago van het vak (van docent) is niet al te positief (inclusief vooruitzichten w.b. salariëring/werkdruk);
 • er is een beperkt carriere-perspectief (weinig doorgroei-mogelijkheden), en een beperkte praktijk van ‘gecombineerde banen’ (docent/onderzoeker/beleidsmaker/…)
 • de corona-crisis heeft online onderwijs op de kaart gezet, maar dat verloopt nog alles behalve soepel (vraagt o.a. om nieuwe docent-vaardigheden);
 • binnen de lerarenopleidingen staat de aandacht voor vakdidactiek regelmatig onder druk en moeten er keuzes gemaakt worden die de voorbereiding op de STEM-inhoud inperken;
Binnen 3C4Life wordt een ‘platform’ (een ondersteunings-aanbod) gebouwd voor bèta-docenten. Hieronder enkele kopjes die deze ondersteuning nader beschrijven, en een eerste poging w.b. de ‘effectmeting’ (die onderdeel is van 3C4Life).

Inventarisatie NL (voorjaar 2021)
Docentenconferenties
 • Inspiratie met inhoudelijke en (vak)didactische vernieuwingen
 • Community creëren.
 • Belangrijke sprekers uitnodigen zodat docenten ook voelen dat ze gezien worden.
 • Direct bruikbare tips aanrijken om variaties in eigen lespraktijk aan te brengen (routines doorbreken en iets ‘nieuws’ doen).
 • Afwisseling van dagelijkse les/schoolpraktijk bieden.
Scholennetwerk (zoals de VO-HO netwerken) Thesis met wetenschappers, campus dagen, cursussen, studenten op school ondersteunen

Activiteiten die ook impact op docenten hebben (vooral vakinhoudelijke inspiratie, community en gezien worden).

hoe meten? -> beginnende en senior-docenten meer laten samenwerken (taakuren voor senior-docenten) en lerarenopleidingen en andere betrokken intensiever laten samenwerken (naast genoemde – landelijke – conferentie ook regionale versterking);

Docent als onderzoeker Stimuleren: lerarenbeurs, dudoc, postdoc-vo, …

meer (nro e.a.) onderzoek uitvoeren in gezamenlijkheid (schoolbesturen/scholen/docenten en onderzoekers);

Design Innovatief les/toetsmateriaal aanbieden: WiT en scholing en community,

QPs, vakoverstijgend (rekenbewust vakonderwijs), … (nieuwe toepassingen, uitdagingen naast het boek, routines doorbreken, …)

Lerarenregister Vraag:
Waarom willen NL docenten geen lerarenregister? (maar meer een ‘lerarenplein’ als ontmoetingsplek om elkaar te professionaliseren)

Alumnibeleid (van lerarenopleidingen) Hier ligt overigens ook een taak voor vakverenigingen en wellicht ook voor ELWIeR/Ecent.

hoe meten? -> a – grotere betrokkenheid van lerarenopleiders (je blijft betrokken bij je studenten, ook als ze een baan hebben).

Methodologische vraag. Hoe/wat meten we? Meestal beperkt tot korte termijn evaluaties (“wat vond je ervan?”) en natuurlijk via bezoekersaantallen (‘populariteit’ en voldoen het in een behoefte).

Bekijk flyer

Bèta-docenten gezocht:

 • Werken aan je eigen bèta-didactiek-vaardigheden
 • Collega’s ontmoeten (in Nederland en Europa)
 • Werken aan je eigen carriëre-mogelijkheden
 • Nieuw lesmateriaal voor in de klas

Direct online inschrijven

Wat verwachten we van je?

 • Je geeft bèta-les of je bent student aan een bèta-lerarenopleiding (2e en 1e graads)
 • Ook vakexperts (lerarenopleiders, coördinatoren vaksteunpunten, e.d.) zijn welkom
 • Het gaat om de vakken wi, nk, sk, nask, bio, nlt, techniek, informatica, o&o, t&p
 • In de periode september 2022 t/m maart 2023 ben je gebruiker van het online platform
 • Je vult drie keer een (korte) vragenlijst in.
 • Participatie kost ongeveer 2 uur per maand gedurende 6 maanden

 

Deze websites werden genoemd in het projectvoorstel 3C4Life.

Netwerken en verenigingen

Regionale netwerken

Instellingen

Conferenties

Projecten

Nationaal

Internationaal

3C4Life will develop an online platform for future STEM student teachers, young teaching professionals as well as experienced in-service STEM teachers
to increase the attractiveness of the STEM teaching profession in the partner countries (and abroad)

The three perspectives are:

 • career guidance, in vertical and horizontal directions
 • collaborative practice among relevant educational actors on national level (mainly pre- and in-service STEM teachers, higher education training and research, PD providers, education policy and school practice) and
 • development of up-to-date teaching and leadership competences.
Country Education Partner Policy Partner
Germany University of Education Freiburg (PHFR) Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), a Landesoberbehörde (state authority) of the Ministry of Culture, Youth and Sports
Lithuania Vilnius University (VU) Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania (ŠMSM)
Portugal University of Lisbon (ULIS) Directorate-General for Education (DGE) of the Ministry of Education
Turkey Hacettepe University (HU) Ministry of National Education (MoNE)
Spain University of Jaen (UJA) Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEFIRE)
The Netherlands Utrecht University (UU) VOHO Netwerken, a network trusted by the ministry of education
 • Den Braber, N., Krüger, J., Mazereeuw, M. and Kuiper, W. (2019). Mathematics in an Interdisciplinary STEM Course (NLT) in The Netherlands (PDF). In B. Doig, J. Williams, D. Swanson, R. Borromeo Ferri and P. Drake (Eds.), Interdisciplinary Mathematics Education (pp. 17): Springer Open.
 • Kools, Q. and Keijzer, R. (2019). Mathematics teacher educators’ professional development as by-product of practice based research: the elwier research group (PDF). Paper presented at the EApril 2018, Portorož, Slovenia.
 • Maass, K., Doorman, L. M., Jonker, V. and Wijers, M. (2019). Promoting active citizenship in mathematics teaching (PDF) ZDM, 51(6), 1-13. 10.1007/s11858-019-01048-6
 • McKenney, S. and Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research (PDF). London: Routledge.
 • Navracsics, T. (2018). Key competences for lifelong learning. Brussel: European Union. DOI: 10.2766/291008
 • Van de Grift, W. (2009). International Comparative Analysis of Learning and Teaching in Math Lessons in Several European Countries. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • Van den Bogaart, T., Drijvers, P. and Tolboom, J. (2017, 3-6 July 2017). The design and use of open online modules for blended learning in STEM teacher education (PDF). Paper presented at the ICTMT13, Lyon.
 • Broeks, L., Bakker, W., Hertogh, E. and Van Meeuwen-Kok, J. (2018). Loopbaanpaden in het primair onderwijs (PDF). Utrecht: Berenschot.
 • Dengerink, J., Onstenk, J. and Van der Meij, J. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 • Overbeek, M. (2019). Collegetour Handboek. Voor samenwerken tussen scholen en bedrijven met praktische tips en een handig stappenplan voor en door docenten. Amsterdam: Bètapartners.
 • Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J. and De Wit, B. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 3: Een leeromgeving voor leraren (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 • Schellings, G., Helms-Lorenz, M. and Runhaar, P. R. (Eds.). (2019). Begeleiding Startende Leraren: Praktijk en theorie. Antwerpen: Garant Uitgevers.
 • Schouten, E. (Ed.). (2018). Regionale VO-HO Netwerken. Focus 2018 – 2023. Utrecht: VO-HO netwerken.
 • Snoek, M., Van Tartwijk, J. and Pauw, I. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Verwijzingen

 

 

ELWIeR en Ecent als één STEM