Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Plan Bèta – Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling

Plan Bèta (2022) biedt praktische handvatten aan bètadocenten en schoolleiders om focus en tempo aan te brengen in de ontwikkeling naar duurzame bètavakken binnen een duurzame school.

Info (en bestellen) bij NVON

Abstract

Klimaatverandering, verdwijnen van biodiversiteit, toenemende vervuiling, uitputting van natuurlijke bronnen….de mondiale samenleving worstelt met een veelvoud aan crisissen, die elkaar ook nog eens onderling versterken. We kunnen het tij keren door ons leven snel tempo te verduurzamen. Hierin ligt ook een belangrijke taak voor het onderwijs, met name vanuit de bètavakken. Hoe geef je duurzaamheid vorm binnen een school? Plan Bèta biedt praktische handvatten aan bètadocenten en schoolleiders om focus en tempo aan te brengen in de ontwikkeling naar duurzame bètavakken binnen een duurzame school.

Opbouw

Plan Bèta bevat dringende vragen, die allemaal in direct verband staan met duurzaamheid en natuurlijk met de bètavakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, O&O, en aardrijkskunde. De negen hoofdstukken behandelen de volgende vragen:

  1. Wat staat er op het spel voor de wereld en wat zijn de specifieke opgaven voor de bètavakken?
  2. Wat gebeurt er al in scholen die duurzaamheid centraal stellen en wat doen de bètavakken daar?
  3. Hoe gaan we (bètadocenten en bètaleerlingen) om met zekere, maar vooral ook met onzekere kennis?
  4. Hoe zetten we emoties, gevoelens en waarden in om te komen tot duurzaam handelen?
  5. Hoe leren we duurzaam te leven en welke didactiek en pedagogiek hebben we nodig om daar volwassen in te worden?
  6. Hoe werken we aan de noodzakelijke veel grotere samenhang tussen de bètavakken?
  7. Hoe leren we als (beginnende) docent duurzaamheidsonderwijs vorm te geven en uit te voeren?
  8. Welke leiders maken de hele school duurzaam en hoe verandert dan de relatie met de omgeving van de school?
  9. Doe je – als docent, leerling, schoolleider – mee om een beweging op gang te brengen?

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM