Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Herijking kennisbases parallel aan actualisatie kerndoelen

De actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s (2022 e.v.) zijn van invloed op de herijking van de kennisbases.

Om in de pas te blijven lopen met de actualisatie is de nu beoogde implementatiedatum van de herijkte kennisbases voorzien in het studiejaar 2025-2026.

Bericht 10 voor de leraar

De Stuurgroep Lerarenopleidingen (Vereniging Hogescholen) heeft in haar overleg van 2 december 2022 besloten dat het herijkingsproces zoveel mogelijk parallel dient te lopen met de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s voor het funderend onderwijs.

Vanuit ELWIeR/Ecent zullen wij in overleg treden welke opleiders betrokken zullen zijn bij deze afstemming, in principe zijn dit dezelfde opleiders als die nu in de verschillende vakvernieuwingscommissies zitten, aan te vullen met andere geinteresseerde opleiders.

ELWIeR en Ecent als één STEM