Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werken aan basisvaardigheden rekenen/wiskunde in andere vakken

Werken aan basisvaardigheden rekenen/wiskunde in andere vakken

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 15 juni 2023, samen met de Vecon en NVON, een conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.

Inschrijven (website nvvw).

Praktisch

  • Tijd: 15:00 – 19:30 (inclusief een maaltijd)
  • Locatie: Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9, Utrecht)
  • Kosten: Leden van de NVvW, VECON en NVON betalen € 20,-
  • Niet leden betalen € 35,-
  • De vierde collega van dezelfde school komt gratis.

Doel

Wiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

Een van de moeilijkste dingen voor leerlingen is om te herkennen wat ze bij het ene vak leren eigenlijk hetzelfde is als ze bij een ander vak leren. We krijgen dan ook vaak van docenten de vraag: hoe gaan andere scholen hiermee om. Hoe krijgen we de leerlingen zo ver om bij economie of natuurkunde toe te passen wat ze bij wiskunde geleerd hebben?

Tijdens deze conferentie bieden we je handvatten om hiermee op een manier die bij jou en je collega’s past om te gaan. Voor deze conferentie is het noodzakelijk dat je met minimaal 2 docenten van je school komt. Een wiskundedocent en een docent van een ander vak, zoals bv econome, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde. Samen gaan jullie, onder begeleiding, aan de slag met het leren van elkaars aanpak, je gaat kijken of je tot een gezamenlijke aanpak kunt komen die bij jouw school en collega’s past.

Het is een praktische conferentie, waar je zelf aan de slag gaat om het onderwijs in jouw school voor alle leerlingen herkenbaarder te maken. Het resultaat van deze middag zal een poster zijn, die je in jouw school, in jouw klassen kunt ophangen. Een poster, speciaal voor jouw school.

Deze conferentie komt ongeveer 10 jaar na de vorige conferentie. Door de discussie over basisvaardigheden (die overigens nog wel wat ‘verheldering’ kan gebruiken) is in ieder geval de discussie over ‘rekenbewust vakonderwijs’ opgerakeld, zie o.a. het rapport van de Onderwijsraad uit 2022.

Programma en inschrijving

15:00 – 15:10 Opening
15:10 – 15:40 Basisvaardigheden, wat zijn het eigenlijk
15:50 – 16:45 Onderwijs café om van elkaar te leren, onderwerpen

  • meten&maten
  • procenten&verhoudingen
  • werken met formules
  • representaties grafieken en tabellen
  • getallen/getalbegrip

Bij al deze onderwerpen spelen taal en dig. geletterdheid ook een rol, dus die worden daarin meegenomen.

16:45 – 18:00 Werken aan de posters
18:00 – 18:30 Diner
18:30 – 19:30 Afwerking en conclusies

Geef je nu, samen met je collega’s op. Er is plek voor maximaal 10 scholen.

Inschrijven (website nvvw).

Rapport Onderwijsraad 2022

p. 51
“De opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd het voortgezet onderwijs verlaten, is de verantwoordelijkheid van alle leraren. … In het voortgezet onderwijs is er vaak weinig uniformiteit in de wijze waarop in verschillende vakken wordt omgegaan met rekenen. Rekenbewust vakonderwijs of vakoverstijgend rekenen stroomlijnt de aanpak van het rekenen in verschillende vakken en zorgt zo voor een vakoverstijgende rekenaanpak.”

Verwijzingen

Organisatoren

In samenwerking met

ELWIeR en Ecent als één STEM