Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lezing: Bètaonderwijs in verandering

Kerst Boersma is hoogleraar didactiek van de biologie, en altijd intensief betrokken geweest bij vernieuwingen in het natuurwetenschappelijk onderwijs. Van 2005 t/m 2010 was hij voorzitter van de CVBO, de vernieuwingscommissie die een nieuw examenprogramma voor het vak biologie ontwikkelde, en voorzitter van het overleg van de commissies en stuurgroepen voor de vijf bètavakken. Kerst Boersma heeft de openingslezing van de studieconferentie op 5 juni 2009 verzorgd. Hieronder de punten waar hij op in is gegaan.

Wat komt is er aan de orde gekomen?

In zijn inleidende lezing voor de studieconferentie over de vernieuwingen in het bètaonderwijs is Kerst Boersma ingegaan op de belangrijkste vragen en ontwikkelingen:

  • Wat zijn de motieven voor de vernieuwingen in de examenprogramma’s voor de bètavakken?
  • Welke gevolgen hebben die vernieuwingen voor de vakken in de bovenbouw, maar ook in de onderbouw? Wat zijn de gevolgen voor vakinhoud? Zijn er ook gevolgen voor de didactiek?
  • Wat wordt er bedoeld met de context-conceptbenadering, en welke rol speelt die benadering?
  • Welke onder­zoeksresultaten inspireren de voorgenomen vernieuwingen?
  • Wat betekenen de ontwikkelingen voor de praktijk van de docent in onderbouw en bovenbouw?

Weblecture en powerpoint

Deelnemer over lezing van Kerst Boersma

ELWIeR en Ecent als één STEM