Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Simulaties bij Licht en Geluid

In de bachelor-lerarenopleiding van instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht zijn er twaalf vakcursussen. Iedere vakcursus heeft een beroepsgerichte opdracht, waarin studenten bij het vakdomein van de cursus een leermiddel maken dat gebruikt kan worden in de schoolpraktijk. Dit betreft de vakcursus Licht en Geluid. De beroepsgerichte opdracht bestaat uit het maken van een opdrachtenblad bij een bestaande simulatie (applet).

Opdrachtenblad bij simulatie

Voor natuurkunde kunnen we beschikken over een uitgebreide verzameling van simulaties (applets) vaak van hoge kwaliteit. Een voorbeeld staat in de afbeelding. Een simulatie is een schematische weergave van de werkelijkheid met mogelijkheden om de relevante variabelen in te stellen. Een simulatie heeft de schematisering van een opgave en de interactiemogelijkheden van een experiment. Simulaties zien we als een extra mogelijkheid naast opgaven en practicum. Op het internet zijn een zeer groot aantal simulaties voor natuurkunde te vinden die uitermate bruikbaar zijn voor het leren van leerlingen. Vaak zijn echter de bijgevoegde opdrachten niet geschikt voor de klas waaraan les gegeven wordt. Een docent maakt dan een eigen opdrachtenblad.

Oriënterende opdrachten voor de student

Met de onderstaande opdrachten kunnen uw studenten zich verdiepen in het maken van opdrachten bij een simulatie. In het voorbeeld over kleuren zien, wordt gebruik gemaakt van een mooie simulatie voor kleurmenging.

In het voorbeeld over kleuren zien, wordt gebruikgemaakt van een mooie simulatie voor kleurmenging.

In het voorbeeld van een lens kan van alles ingesteld worden voor lichtbundels en lenzen en beeldvorming en lenzen. De student wordt gevraagd aandachtspunten te formuleren voor het opdrachtenblad.

In het achtergrondartikel wordt studenten een didactische volgorde voor het opdrachtenblad aangereikt door een bestaand opdrachtenblad om te schrijven naar een opdrachtenblad dat voldoet aan een te verantwoorden didactische volgorde.

Eindopdrachten voor studenten

Na de oriëntatie gaat de student werken aan de eindopdracht. Dit houdt in dat de student een bestaande simulatie beschikbaar komt voor gebruik door leerlingen in de onderbouw.

Na deze opdracht kan de student:

  1. simulaties beoordelen op geschiktheid voor gebruik in de onderbouw.
  2. een leerzaam opdrachtenblad maken bij een simulatie passend bij het schoolboek.

Links

ELWIeR en Ecent als één STEM