Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werken met applets

Hieronder enkele praktische vragen en antwoorden over werken met applets.

Hoe ga je om met de vereenvoudigingen in de applet?

Verschijnselen en begrippen kunnen op veel manieren worden weergegeven en in de natuurwetenschappen beschrijven we dat schematisch en met symbolen. Bij applets is dat niet anders. Toch is het wel verstandig om bijvoorbeeld te vermelden dat elektronen weliswaar als knikkers worden weergegeven, maar dat dit slechts een manier is om je er iets bij voor te stellen.

Hoe om te gaan met leerlingen die de applet niet goed weten te gebruiken?

Afhankelijk van het niveau en de beschikbare tijd, kan een meer open of gesloten opdracht worden gegeven. In het laatste geval zorgt een werkblad er voor dat de juiste situaties worden onderzocht en resultaten in een tabel worden ingevuld. Bij meer open opdrachten kunnen leerlingen elkaar helpen, of kan de docent doorvragen “Hoe het nou zou zit als …”

Als je een applet te veel een ‘black box’ vindt, wat dan?

Met een applet onderzoek je een verschijnsel en varieer je grootheden. Hoe het verschijnsel verder werkt, dat zit al ‘ingebakken’. Het werken met een applet is duidelijk wat anders dan modelleren. Wil je leerlingen zelf een model laten maken, kies dan een modelleeromgeving, bijvoorbeeld Coach of SimQuest waarin leerlingen zelf een model kunnen bouwen of aanpassen.

Geef je een cijfer als beoordeling voor het werken met een applet?

Motiveer waarom leerlingen iets moeten doen. Werken met een applet gaat over het exploreren van een fenomeen. Je kan ook met een werkblad een uitgebreide serie taken laten uitvoeren. Dan geldt eigenlijk dezelfde afweging als bij een leerlingpracticum. Tel je dat mee via een cijfer of bonusregeling dan kan dat in dit geval eveneens. Ook een nabespreking kan volstaan. Maak er echter geen vrijblijvende zaak van.

Wat kun je extra doen binnen de lerarenopleiding?

Docenten in opleiding kunnen onderzoeken of begripsvorming optreedt bij leerlingen die met een applet werken. Laat ze eens hardop nadenken terwijl ze met een applet bezig zijn. Voorbeeld:

Waar vind ik applets?

Waar vind ik achtergrondinformatie?

 

ELWIeR en Ecent als één STEM