Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELO als administratief medium bij opdrachten

In een elektronische leeromgeving (ELO) kun je buiten de les contact hebben met leerlingen. Bijvoorbeeld over de voortgang van een praktische opdracht, een experimenteel onderzoek, een ontwerpopdracht of een profielwerkstuk. Zo schep je in de les meer rust en ruimte voor vakinhoud.

Inhoud in de les, administreren en controleren erbuiten

Het begeleiden van praktische opdrachten in de les vergt veel van een docent. Leerlingen moeten worden gecontroleerd, gemotiveerd, op weg geholpen, geholpen bij de experimentele opzet en uitwerking…en het liefst allemaal tegelijk!

Veelal kom je als docent nauwelijks toe aan inhoudelijke hulp. Door een deel van de begeleiding via een ELO te regelen, houdt de docent meer tijd over voor vakinhoudelijke hulp.

Leerlingen werken harder, de docent anders…

Leerlingen geven hun opzet en aanpak via de ELO door. De docent kan er opmerkingen over maken en toestemming geven om aan een volgende fase te beginnen. De leerlingen kunnen daarna via de ELO de toa vragen apparatuur klaar te zetten, zodat deze tijdens de lestijd meer tijd voor echte begeleiding heeft. Hetzelfde geldt voor de verwerking van eerste meetresultaten.

Voor de docent is de druk in een les minder geworden. De werkbelasting van de docent buiten de les verhoogt. De lestijd zelf is echter een stuk effectiever te gebruiken door de leerlingen. De kans dat een groepje leerlingen tussen wal en schip valt is minder groot. De aanpak werkt ook goed voor meer gesloten opdrachten en experimenten, die binnen een hoofdstuk worden gebruikt om leerlingen te dwingen de experimenten voor te bereiden. Er moeten dan wel vragen in de voorbereiding zijn opgenomen, die deze voorbereiding ondersteunen.

De aanpak sluit goed aan bij de go-nogo methode die al eerder is uitgeprobeerd en vrij standaard wordt gepropageerd voor meer open experimenteel werk. Binnen het ATL-project (Actief en op Tijd Leren) is de aanpak door docenten uitgeprobeerd en als positief ervaren.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM