Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwerpen van een practicum

In dit artikel staat het ontwerpen van een (biologisch) practicum aan de hand van het 7 stappenmodel van Morrison centraal. U vindt hier vakdidactische informatie voor leraren in opleiding, een ontwerp-opdracht voor leraren in opleiding en achtergrondmateriaal voor lerarenopleiders.

Vakdidactische informatie voor leraren in opleiding

In onderwijsland wordt de kreet ‘leren is ervaren’ regelmatig gebezigd. Wat een leerling ziet, voelt en ruikt beklijft tenslotte beter dan wat een leerling leest, zo zegt men. Veel biologieleraren streven er dan ook naar om zoveel mogelijk practica ter ondersteuning van en aanvulling op hun lessen te gebruiken. Bij het ontwikkelen, voorbereiden en begeleiden van een practicum komt echter veel kijken. Het 7-stappenmodel van Morrison, Ross en Kemp (2003) is een bruikbaar hulpmiddel bij het ontwerpen van (biologische) practica.

Gebruik in de lerarenopleiding

De bedoeling van deze ontwerpopdracht is dat de student meer inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden van practica ter ondersteuning van biologielessen en het bieden van oefening in het 7-stappenmodel van Morrison.

Achtergrondinformatie voor lerarenopleiders

Om een goede begeleiding te kunnen bieden in het ontwerpproces van de leraar in opleiding is het voor de opleider van belang om zich thuis te voelen in de veelheid aan instructional design theorieën. Er is veel literatuur verschenen met betrekking tot het ontwerpen van onderwijsmateriaal en instructiemethoden.

Gerelateerde video’s

In plaats van een kookboekpracticum met uitwerking thuis na, laat docent Joost van Buchem in deze video op Leraar24 leerlingen vooruit kijken (preflectie) naar eindproduct en komen leerlingen met een zelf bedachte proefopzet de les in (preflectie). In de les wordt de proef afgerond en uitgewerkt.

Ed van de Berg spreekt in deze video op Leraar24 over de valkuilen van een practicum en een eenvoudige oplossing. Ook de visie van docent Alexander Meijer over de meerwaarde en doel van het practicum.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM