Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 277 – Postdoconderzoek op uw eigen school?

De call voor nieuwe postdoc-onderzoeken startend per september 2017 is nu open!

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta en/ of techniekdocent (biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde, techniek en/of wiskunde) op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek?  Dan is tijdelijke aanstelling van postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2017 is nu open!

De postdoc-posities kunnen verworven worden op basis van een onderzoeksplan dat door de docentonderzoekers zelf opgesteld is in samenspraak met de school en zelf te kiezen begeleider. De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen, eerst een vooraanvraag en vervolgens een volledig uitgeschreven onderzoekplan. De aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld door een externe reviewcommissie. Kansrijke voorstellen worden gehonoreerd.

Het project Postdoc-VO maakt deel uit van De Lerarenagenda 2015-2020 – De leraar maakt het verschil, een toekomstagenda ontwikkeld samen met leraren. Een belangrijk thema in de agenda is het bieden van meer mogelijkheden tot groei en ontwikkeling voor leraren binnen en buiten het vakgebied. Daarnaast wordt verwacht dat het creëren van postdoc-posities op scholen positieve effecten heeft op de onderzoekscultuur op scholen en de samenwerking tussen universiteiten en scholen.

ELWIeR en Ecent als één STEM