Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Update: Beroepsgericht onderwijs in natuurwetenschap en techniek volgens het ‘Hybride Leeromgeving’ model

In een hybride leeromgeving worden contexten waarin leren plaatsvindt, doelbewust met elkaar verweven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om leren in schoolse contexten, leren op de werkplek en alle mengvormen daarvan. Om die verwevenheid te realiseren, kan gebruik worden gemaakt van een model voor het ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter en Hoeve 2012).

Korte inleiding in het model:

Praktijkvoorbeelden:

De Waterfabriek van het Koning Willem I College:
Filmpje waarin op 09:10 bijvoorbeeld een leerwerktaak in het kwadrant rechtsboven te zien is.

Model voor ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen

Wat is er belangrijk voor een opleider/docent?

Voor studenten aan de lerarenopleiding die geen ervaring hebben in het beroepsonderwijs, is vooral het leren in een schoolse context (bijvoorbeeld een vakles) herkenbaar. Het model maakt duidelijk dat het tot de rol van de vakdocent behoort om  vanuit deze schoolse context verbindingen te maken met bijvoorbeeld werkplekleren en simulaties. De onderstaande opdrachten kunnen studenten helpen om zich te verdiepen in deze rol.

Opdracht 1
In deze opdracht staat de vraag centraal wat jouw rol als vakdocent zou kunnen zijn, binnen een beroepsgerichte leeromgeving. Ga uit van je expertise in de scheikunde, natuurkunde, biologie of techniek (bijvoorbeeld procestechnologie of elektrotechniek). Beschrijf de rol die je zou kunnen aannemen als docent in één van de hybride leeromgevingen die zijn beschreven in dit magazine.

Kies één van die leeromgevingen en neem in je rolbeschrijving tenminste op:

  • Voorbeelden van vakkennis waarover jij beschikt en waar de betreffende leerlingen baat bij hebben binnen een specifieke taak.
  • Voorbeelden van mogelijke bijdragen van jou aan:
    a) het ontwerpen van leertaken
    b) de instructie en begeleiding van leerlingen
    c) de beoordeling van het werk van leerlingen.

Opdracht 2
Bezoek een beroepsgerichte opleiding, waar het onderwijs kenmerken heeft van een hybride leeromgeving.

a) Beschrijf 4 leertaken die je tegenkomt in die opleiding, voor ieder kwadrant van het model één leertaak die in dat kwadrant past.
b) Beschrijf op welke manieren docenten ervoor zorgen dat verbindingen worden gemaakt tussen de 4 contexten waarin leerlingen leren. Voorbeeld: Leerlingen leren binnen de context van een ‘vakles elektrotechniek’ een ‘hotelschakeling’ te begrijpen aan de hand van een schematische tekening. De docent vraagt de leerlingen wie tijdens de stage een hotelschakeling heeft moeten aanleggen, en welke
moeilijkheden optraden bij het werken op basis van de tekening.

Opdracht 3
Beschrijf met behulp van het model welke aanbevelingen je hebt voor de school voor beroepsonderwijs waar jij stage loopt. Wees zo concreet mogelijk. Gebruik het onderstaande voorbeeld om ideeën op te doen.
 

 

 

ELWIeR en Ecent als één STEM