Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Het 4 componentenmodel voor competentiegericht opleiden

Op een groot aantal VMBO en MBO opleidingen wordt competentiegericht opleiden vorm gegeven volgens een model dat is ontwikkeld door het consortium beroepsonderwijs, in samenwerking met scholen en wetenschappers. Dit zogenaamde vier componentenmodel bestaat uit:
Leertaken, Ondersteunende informatie, Procedurele informatie en Deeltaakoefening

De onderstaande video laat zien binnen welk soort onderwijs het vier componentenmodel tot dusver vooral wordt toegepast.
De zeven stappen in de video horen bij de fasering van de ontwerpopdracht en zijn dus van een andere orde dan de vier componenten uit de artikelen.

In het onderstaande artikel wordt een goede indruk gegeven van de vormgeving van het onderwijs.
De componenten van het model worden niet rechtstreeks benoemd in de tekst.
Die relatie kan door de studenten worden gelegd in de verwerkingsopdrachten.

ELWIeR en Ecent als één STEM