Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Leerplanwerkboeken natuurkunde voor het vrijeschoolonderwijs

In de jaren negentig gaven de Stichting Leerplan Ontwikkeling en het Vrij Pedagogisch Centrum groen licht aan natuurkunde docent Jan van Gils, om zijn werkmethode als docent en leerplanontwikkelaar op schrift te stellen. Samen met co-auteurs Kees Veenman en Ben Geels schreef Jan van Gils twee boeken (zie hieronder voor de Pdf’s) waarin het volgende uitgewerkt is:

  • Het vrijeschoolleerplan
  • De fenomenologie als wetenschappelijke methodiek
  • Lesstof voor de klassen 9 t/m 12

Naast de logische en samenhangende waarnemingsreeksen van natuurkundige fenomenen is er expliciet aandacht besteed aan begrips- en ideeënvorming. Het werk werd getypeerd als inspiratieboek voor docenten.

De boeken zijn in eerste instantie geschreven voor vrijeschooldocenten. Het streven was echter dat ook reguliere docenten er bruikbare informatie in konden vinden. Het lesmateriaal is vooral geschikt voor klas 1 t/m 4 van het VO. Bepaalde onderwerpen zijn voor de hogere klassen; de begrips- en ideeënvorming kan voor alle leerjaren haar vruchten afwerpen.

  • Download: Natuurkunde klas 9 – het vrijeschoolleerplan, fenomenologie als methodiek, leerstof voor de 9e klas
  • Download: Natuurkunde klas 10/11/12 – leerstof voor klas 10, 11 en 12, achtergronden en ideeënvorming

(Deze boeken zijn uitgegeven door SLO en stichting VPC, zij hebben toestemming gegeven voor het publiceren hiervan op ECENT)

Natuurkunde klas 9

Natuurkunde klas 10

Natuurkunde klas 11

Natuurkunde klas 12

(Deze boeken zijn uitgegeven door SLO en stichting VPC, zij hebben toestemming gegeven voor het publiceren hiervan op ECENT)

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM