Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerarenconferenties van Twents Meesterschap

Op 21 en 22 januari 2011 vond de 3e editie van de Twents Meesterschap lerarenconferentie plaats. Dit jaar was het thema Mens & Techniek. Lerarenconferenties van Twents Meesterschap bieden een informeel platform voor nascholing en netwerken. De eerste dag kent een conferentieformat (200 deelnemers) met keynotes en een keuze uit 30 workshops van zowel lerarenopleiders als VO-docenten, docenten in opleiding en onderzoekers. De tweede dag is voor diegenen die graag eens een halve dag een onderzoeksgroep in willen duiken (50 deelnemers). Lees hier wat een lerarenopleider en leraar hieraan kunnen hebben.

Mens en Techniek

Het Twente Academy Leerlingen Lab (TALL) werd tijdens de aftrap van de conferentie geopend door de rector Ed Brinksma. Dit lab werd gelijk ’s middags benut voor een druk bezochte TOA-workshop. Keynotes en workshops vormden een mooie mix van vakinhoud, didaktiek, ICT-opties en onderzoek. Een greep uit de onderwerpen van beide dagen: modelleren van tsunami’s, het gebruik van simulaties in de les, lab on a chip, medische diagnostiek, nieuwe brandstoffen, economie van het voetbal, stamcelonderzoek, filosofische aspecten van human enhancement, demonstratieproeven, hoe een nobelprijsonderwerp in je les te benutten, economie van het voetbal en een workshop stemgebruik.

Wat heeft een lerarenopleider hieraan?

De lerarenconferentie is een laagdrempelige vorm van nascholing. Docenten vinden het interessant om via de keynotes kennis te nemen van recente wetenschappelijke ontwikkelingen. De workshops hebben meer de focus om nieuwe ideeën voor lessen en profielwerkstukken mee te nemen, uiteraard nog steeds gekoppeld aan vakinhoud. De lerarenconferentie past in het beleid om als lerarenopleiding niet alleen docenten op te leiden maar ook in de professionalisering een rol te blijven spelen. Bij afstuderen is de boodschap “gefeliciteerd en tot ziens”. Uiteraard hebben de lerarenconferenties ook een netwerkfunctie, docenten zien en spreken elkaar en wisselen ideeën uit. Bij het organiseren valt op dat onderzoekers graag meewerken. Ze zien de kansen om het eigen onderzoek bij docenten en indirect bij leerlingen in beeld te brengen. Voor de lerarenopleiders past het organiseren ook in het een keer iets terug doen voor docenten die onze studenten tijdens de schoolstages begeleiden. De conferentie wordt de komende jaren nog meer ook het podium waarop docenten collega’s laten zien hoe zij alleen of samen van hun vak iets bijzonders maken. Docenten die nu al in docentontwikkelteams (DOTs) samenwerken zijn wat dat betreft de pioniers.

Hoe zit het dan met het voorkomen van lesuitval? Voor docenten die beide dagen komen organiseert Twents Meesterschap gastlessen van UT-onderzoekers. Dit wordt door de scholen gewaardeerd. De onderzoekers die dit doen zijn zelf ook bijzonder enthousiast.

Wat heeft een leraar hieraan?

Een lerarenconferentie is een netwerkdag en tegelijk een efficiënte manier om vakinhoud en lesideeën op te halen. Deelnemers ontvangen desgewenst een bewijs van nascholing. Wil je intensiever aan de slag met je vak en vakvernieuwing? Kijk dan of een docentontwikkelteam (DOT) of kenniskring iets voor je is in dit ECENT artikel.

Websites

ELWIeR en Ecent als één STEM