Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Docentontwikkelteams van Twents Meesterschap

Twents Meesterschap is de verzamelterm voor de Twentse docentontwikkelteams (DOTs). Docenten van 22 verschillende scholen en lerarenopleiders pakken vakvernieuwing samen aan in tien DOTs en lerarenconferenties. Dat kan gaan om de invoering van nieuwe scheikunde, maar ook over het in de praktijk brengen van peer instruction, vernieuwing van praktika (‘getting practical’), samenhang bètavakken, ontwikkeling van een lab on a chip module, bedrijfscontacten benutten of het toepassen van de lesson study methode bij een lesontwerp. In 2010 zijn 60 docenten in de verschillende DOTs begonnen. Zij komen elke maand een middag samen en werken tussendoor op de eigen school verder aan materialen voor de volgende keer. Bij de lerarenconferenties loopt het aantal deelnemers op tot 200.

Wat heeft een lerarenopleider hieraan?

De DOTs gaan over professionalisering. Onderzoek (Coenders, 2010) laat zien dat docentontwikkeling maximaal plaatsvindt als zij zelf de vakvernieuwing vormgeven. De DOTs passen dit principe toe. Zie ook de Studiestijgers voor een vergelijkbaar concept. Doordat Twents Meesterschap samen met de scholen is ontwikkeld, in het kader van Krachtig Meesterschap, wordt nauw aangesloten bij de wensen van de scholen en de interesse van docenten. Docenten willen graag professionalisen, maar liefst wel met een flinke dosis vakinhoud. Tegelijk kan met de scholen ook een vast dagdeel worden afgesproken zodat al bij de verroostering voor het nieuwe schooljaar rekening kan worden gehouden met de DOT-momenten.

Wat heeft een leraar hieraan?

Ook met collega’s aan de slag met vakvernieuwing? Kijk of er in je eigen regio ook docentontwikkelteams, kenniskringen of studiestijger projecten zijn. In het kader van mobiliteit zijn er soms ook mogelijkheden om zelf te opteren voor een trekkersrol in een docentontwikkelteam. Maar ook op de eigen school is een docentontwikkelteam als vorm mogelijk, de kans op succesvolle vernieuwing is groter als je het samen vorm geeft.

Websites

 

ELWIeR en Ecent als één STEM