Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Docentennetwerken als motor voor dynamische vakontwikkeling

Op verschillende plekken in het land ontstaan rondom universiteiten en hogescholen docentennetwerken waarin intensief wordt samengewerkt bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs. Cor de Beurs beschrijft waar zijn bijdrage op de conferentie vakvernieuwing op in is gegaan.

Wat is er aan de orde gekomen?

In de lezing van Cor de Beurs bij de studieconferentie over vernieuwingen in het bèta-onderwijs werd besproken welke mogelijkheden regionale docentennetwerken kunnen bieden voor dynamische vakontwikkeling en professionalisering van docenten.

Bij recente vakvernieuwingen (NLT, Wiskunde D, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde) zijn docenten in teamverband bezig geweest met het ontwikkelen en evalueren van onderwijsmodulen. Bij de meeste vakken is gekozen voor een bottom up vakvernieuwing. Nieuw daarbij is de regionale samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering.

Onder regie van landelijke vernieuwingscommissies is lesmateriaal in regionale netwerken ontwikkeld, getest en zijn ervaringen ermee uitgewisseld. Daarbij is gebruik gemaakt van expertise uit het hoger onderwijs en bedrijven. Zo zijn op meerdere plaatsen in het land actieve professionele leergemeenschappen ontstaan, waarin docenten met elkaar en met externe deskundigen aan vakontwikkeling en professionalisering werken. De NLT-steunpunten zijn hiervan het sterkste voorbeeld, maar daarnaast ontstaan een groeiend aantal docentennetwerken voor andere bètavakken.

Kenmerk van het samenwerken in netwerken is dat de docenten ontwerper zijn van hun eigen onderwijs en in samenwerking met vakgenoten blijvend aan vakontwikkeling en professionalisering werken.

In de regio Noord-Holland/Flevoland zijn inmiddels voor meerdere vakken docentennetwerken actief (zie www.itsacademy.nl). En er zijn nog tal van andere regionale netwerken, sommige net beginnend, andere al heel sterk. Aan de hand van regionale ervaringen onderzoeken we welke perspectieven docentennetwerken kunnen bieden voor toekomstige ontwikkelingen.

Literatuur

  • Johan Gademan, Cor de Beurs, Margot Kok, Petra Naber, Hannah Wielenga (december 2008). RSP, Wat ben je (2008). Visiedocument van Landelijk Ontwikkelpunt NLT en coördinatoren regionale steunpunten.
  • Jan Apotheker. Professionaliseringtraject nieuwe scheikunde, 15 november 2007
  • Van Schoonhoven, R. Vreuls. J.H.W., (2008), Kompas op passend onderwijs, onderzoeksrapport over regionale netwerken van ACTIS advies.
  • Bram Kaashoek e.a. (2008), Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma.

Regionale Steunpunten

Op diverse plaatsen in het land zijn regionale steunpunten voor NLT opgericht. Deze steunpunten ondersteunen docenten op verschillende manieren bij het invoeren van NLT. Ze proberen zoveel mogelijk vragen van docenten te beantwoorden en geven trainingen bij enkele NLT-modules.

  • Website: Hier vindt u de contactgegevens en websites van de regionale steunpunten

Regionale steunpunten in de its academy:

Weblecture powerpoint

Deelnemer over lezing van Cor de Beurs

ELWIeR en Ecent als één STEM