Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbasis Techniek

Dit is een tabel gebaseerd op www.kennisbasis.nl/techniek met links naar ECENT artikelen.

KENNIS van onderwijsinhouden

TECHNIEK ID nummers ECENT
1 Techniek en samenleving
1.1 Theoretische kennis
1.1.2 Techniek in beroepen, bedrijven en arbeidssituaties. 1590 1610
1.2 Methodische kennis
1.2.1 Relatie leggen tussen techniek en technische ontwikkelingen met waarden en normen 1658  1681 1606
1.2.2 Specificeren van technische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de vermindering van milieuproblemen 1591 1658 1681
2 Technische producten en systemen
2.1 Theoretische kennis
2.1.1 Productie en distributie van goederen 1750
2.1.3 Energietechniek en methoden om krachten en bewegingen over te brengen 1916
2.2 Methodische kennis
2.2.1 Productie en distributie van goederen 1750
2.3 Praktische kennis
2.3.1 Productie van goederen 1750
2.3.3 Ontwerpen en bouwen 1750
3 Ontwerpen en maken van producten
3.1 Theoretische kennis
3.1.2 Ontwerpen, maken en gebruiken van een product 1210 1050 1870  1684
3.2 Methodische kennis
3.2.1 Ontwerpen van een product  1050  1870  1684
3.2.2 Duurzaamheid van een product 1658 1681
3.3 Praktische kennis
3.3.1 Ontwerpen van een product 1210 1870 1050 1684
4 Natuur- en scheikunde binnen het leergebied Mens en Natuur
4.1 Theoretische kennis
4.1.1 Concepten van verwante vakken in het bijzonder natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, verzorging en handvaardigheid 1917
4.2 Methodische kennis
4.2.1 Integreren van kennis, inzicht, vaardigheden van het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming 1917
4.2.2 Procedures zoals die in verwante vakken worden gevolgd 1352 1050 1593
4.2.5 Onderzoekend en probleemoplossend handelen 1352  1050 1593
4.2.6 Waardenoriëntatie 1606
4.3 Praktische kennis
4.3.1 Practicum doen 1652

ELWIeR en Ecent als één STEM