Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling: aandacht voor energie

Het onderwerp energie is tegenwoordig dagelijks in het nieuws. Dat komt vooral omdat steeds duidelijker wordt dat we er te weinig van hebben: immers de vraag naar energie overtreft het aanbod en bovendien komt de eindigheid van de traditionele (fossiele) energievoorraden steeds meer in zicht. Je kunt je afvragen of het mogelijk is om binnen techniekonderwijs aan 12 tot 15 jarigen aandacht te besteden aan de energieproblematiek en aan de technische mogelijkheden om tot oplossingen te komen. Met het hier gepresenteerde materiaal willen we een bijdrage leveren aan een duidelijke beeldvorming over het (complexe) energievraagstuk en mogelijkheden laten zien om er in het techniekonderwijs op een positieve manier aandacht aan te besteden.

Het thema in grote lijnen, voor de student

Een introducerende tekst over duurzame energie vindt u in de onderstaande download. De tekst behandelt het thema inhoudelijk. De didactische uitwerking van het thema vindt u verderop in deze bijdrage.

Suggesties voor in het voortgezet onderwijs

In de onderstaande tekst wordt het thema voor studenten ‘gedidactiseerd’. Daarnaast zijn enkele voorbeelden van opdrachten voor studenten opgenomen.

Lesbrieven voor in het VO

De onderstaande downloads bevatten de voorbeelden van lesbrieven voor in het V.O. Studenten hebben deze voorbeelden nodig om de opdrachten te kunnen maken. Andere lezers putten er wellicht inspiratie uit.

ELWIeR en Ecent als één STEM