Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

De eerste drie katernen NLT-didactiek online beschikbaar

NLT-didactiek is een nieuw deelgebied binnen de didactiek van natuurwetenschappen. Hoe ziet een didactiek voor multi- en interdisciplinair onderwijs er uit? Daar is nog niet zo veel over bekend.

Voor drie onderwerpen is gedurende het afgelopen jaar een aanzet geschreven; de drie katernen staan nu online op de website van de Vereniging NLT: www.betavak-nlt.nl

De onderwerpen zijn: De aard van NLT, Leerlijnen, NLT-docententeams. De katernen zijn bestemd voor lerarenopleiders van de relevante vakken en docententeams in het vo.

Dit pionierswerk is verricht binnen het netwerk van NLT-didactici, dat grotendeels bestaat uit lerarenopleiders en ontwikkelaars, verbonden aan universiteiten en hogescholen. De komende tijd wil het netwerk zich onder meer bezighouden met een inventarisatie van de voorbereiding op NLT-onderwijs aan de lerarenopleidingen voor natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde. Immers, docenten met een eerste graad bevoegdheid in een van die vakken zijn ook bevoegd om NLT te geven. Men mag verwachten dat de opleidingen aandacht hebben voor de ontwikkeling van bekwaamheid in NLT onderwijs en dat is op een aantal opleidingen duidelijk het geval. Maar we hebben de indruk dat dit niet bij alle opleidingen het geval is.

Uiteraard gaat het netwerk peilen wat reacties zijn op deze eerste drie katernen, wat er verbeterd kan worden en hoe bruikbaar lerarenopleiders en docententeams ze vinden.

Alle commentaar, vragen en dergelijke graag per mail naar Jenneke Krüger.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM