Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Zomerstudiedag ELWIeR/Ecent 22 juni 2018

Regelmatig organiseren we een zomerstudiedag.

Deze keer is dat op 22 juni 2018
Freudenthal instituut
Buys ballotgebouw, zaal 4.31 (onderdeel 1) en zaal 4.01 (onderdeel 2)
Uithof Utrecht, Universiteit utrecht
(Ingang via het koningsbergergebouw. Klik hier voor een routebeschrijving en parkeergelegenheid.

Beschrijving

Deze dag is bedoeld voor lerarenopleiders, docenten en onderzoekers. In feite zijn het drie afzonderlijke bijeenkomsten die we gebundeld hebben op dezelfde dag. In het inschrijfformulier kunt u aangeven welk onderdeel (of delen) u wilt bezoeken. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en definitieve inschrijving.

Zaal: BBG 4.31

Na vijf versies voor vwo/havo van de onderbouw wiskunde dag willen we graag met enkele docenten (vmbo-t maar ook vmbo-kb en -bb) in discussie over een variant ‘vmbo wiskunde dag’

We zoeken voor deze sessie dus enthousiaste docenten uit het vmbo, die vanuit hun eigen ervaring kunnen reflecteren op wat je zou kunnen doen met een dergelijke wiskunde-activiteit voor teams.

Er zijn vast ook lerarenopleiders die hier een beeld bij hebben, dan hebben we die er ook graag bij!

Zaal: BBG 4.01

Na de vorige bijeenkomst (17-4 j.l.)
willen we op deze middag (ook aangemeld bij curriculum.nu) gaan reageren op de plannen van enkele ontwikkelgroepen (ihkv de 2e consultatie-ronde).

Het is dan van belang dat mensen zich al vooraf op de hoogte stellen van de tussenproducten van de ontwikkelteams, zodat we in deze anderhalf uur snel kunnen ‘schakelen’ en een reactie kunnen formuleren.

Bij deze sessie zullen ook enkele mensen van de ontwikkelteams RW en MN aanwezig zijn, alsmede vertegenwoordigers van de vakverenigingen NVON, NVvW, NVORWO en VECON.

Vervallen!

 

In dit onderdeel kijken we naar materiaal en mogelijkheden van een drietal europese projecten:

Dit is materiaal voor in de lerarenopleiding en voor in de klas. Wij zoeken lerarenopleiders (wiskunde en science) die hierin willen meekijken en ook onderdelen willen uitproberen.

  • Franken, E., Faarts, J., Konings, T., & Van Alst, G. (2016). Rekenen voor de lerarenopleiding. Utrecht: ELWIeR.
  • Vorige zomerstudie (2013)

ELWIeR en Ecent als één STEM