Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Maatschappelijk-technologische vraagstukken in het bèta-onderwijs – 14 mei 2020


Studiemiddag voor lerarenopleiders STEM ihkv het project ENSITE.

do. 14 mei 2020, 13:45-17:00

Inschrijven (gratis)

Uithof, Universiteit Utrecht

Thematiek

Moet vaccinatie verplicht worden? Mogen we alleen nog ‘duurzame energie’ gebruiken? Kan de opwarming van de aarde nog worden gestopt?

Dit type maatschappelijk-technologische vraagstukken (socio-scientific issues) krijgt in toenemende mate aandacht in de lerarenopleidingen voor de bètavakken. Het onderwijs heeft immers de taak om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ze in staat zijn mee te denken en beslissen over dit soort actuele vraagstukken

SSI zijn meestal weinig gestructureerde, open problemen of dilemma’s die meerdere oplossingen hebben.
Bij het nemen van beslissingen over dergelijke vraagstukken spelen onderliggende data een belangrijke rol.
Daarbij speelt de wiskunde, in het bijzonder de statistiek met grote databestanden een belangrijke rol. Tijdens deze studiemiddag gaan we in op de manier waarop de verschillende bètavakken samen aan de slag kunnen met SSI. We gebruiken daarbij onder meer ervaringen en ideeën uit Europese projecten over dit onderwerp (Parrise, MasDiv en Ensite).

Wij nodigen lerarenopleiders STEM en andere geïnteresseerden van harte uit zich in te schrijven.

Programma – Environmental SSI in mathematics and science teacher education

13:45-14:00 Introduction
14:00-14:45 Invited plenary – Christine Knippels (Utrecht University, Freudenthal Institute) – SSI and IBL
14:45-15:00 Break
15:00-16:30 Topic discussions

Participants will learn how to teach science and maths, with the use of socioscientific issues.

O1 – The nature of SSI PHFR – Germany
O2 – Reasoning, argumentation and critical thinking HU – Turkey
O3 – Collecting data IMI-BAS – Bulgaria
O5 – Decision making in relation to the aspect of learning CUNI – Czech republic
O8 – Beliefs on teaching SSI Unic – Cyprus
O9 – Designing an SSI lesson in relation to the aspect of teaching NTNU – Norway

The workshop is planned prior to the Yearly national conference for Stem teacher Educators (Friday May 15), involving two workshops (in English) about themes from Ensite:

  • On SSI -specific content to be determined
  • SSI and statistics (big data)

ELWIeR en Ecent als één STEM