Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Curriculum.nu, vervolgstap 2020-2023

 

Vervolgstap 2020-2023 van curriculum.nu

Naar aanleiding van het voorstel (2020) van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu
is op vier punten een nadere verkenning uitgevoerd: breuken, rekenmachine, samenhang, bovenbouw.

20200910_nadere_verkenning_rekenen_wiskunde.

Een en ander zal meegenomen worden in de vervolgstap.

Per leergebied zoekt curriculum.nu drie tot vijf lerarenopleiders/vakdidactici.

Er wordt gewerkt met 9 bestaande leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands en Rekenen en Wiskunde.

Deze commissie (ingesteld september 2020) heeft als taak om een advies uit te brengen over de vernieuwing van het curriculum voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De commissie geeft aanbevelingen voor het bijstellen van de kerndoelen en de eindtermen (de kennis, inzichten en vaardigheden waar een leerling aan het eind van zijn schoolloopbaan minimaal over zou moeten beschikken).

Leden

  • Roel Kuiper
  • Jan van Tartwijk
  • Nienke Nieveen
  • Maartje Raijmakers
  • Gert Biesta
  • Roelof Bosker
  • Orhan Ağırdağ

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM

| info@ecent.nl | elwier@fi.uu.nl | elbd.sites.uu.nl