Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Curriculum.nu, vervolgstap 2020-2023

 

Vervolgstap 2020-2023 van curriculum.nu

Toevoeging voorjaar 2021: Een en ander is vertraagd door corona, demissionair kabinet, e.d.

De Wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft voorjaar 2021 twee adviezen uitgebracht:

Er wordt gewerkt vanuit de rationale dat in drie doeldomeinen helderheid moet worden verschaft (in nationaal onderwijsbeleid, maar ook door concreet beleid op school):

  • kwalificatie
  • socialisatie
  • persoonsvorming
Deze commissie (ingesteld september 2020) heeft als taak om een advies uit te brengen over de vernieuwing van het curriculum voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De commissie geeft aanbevelingen voor het bijstellen van de kerndoelen en de eindtermen (de kennis, inzichten en vaardigheden waar een leerling aan het eind van zijn schoolloopbaan minimaal over zou moeten beschikken).

Leden

  • Roel Kuiper
  • Jan van Tartwijk
  • Nienke Nieveen
  • Maartje Raijmakers
  • Gert Biesta
  • Roelof Bosker
  • Orhan Ağırdağ
Per leergebied zoekt curriculum.nu drie tot vijf lerarenopleiders/vakdidactici.

Er wordt gewerkt met 9 bestaande leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands en Rekenen en Wiskunde.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM

| expRW@uu.nl | elbd.sites.uu.nl