Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Samen verder met de landelijke curriculumherziening. Doe mee!

 

Vervolgstap 2020-2021

Voor een overzicht van de eerder stappen

zie het ELWIeR/Ecent dossier over Curriculum.nu

Voor de vervolgstap van curriculum.nu (vanaf november 2020) wordt gezocht naar lerarenopleiders en vakdidactici. Ben jij de enthousiaste en nieuwsgierige lerarenopleider/vakdidacticus, die gemotiveerd is om mee te denken over herziening van het curriculum?

De afgelopen jaren hebben leraren en scholen al bouwstenen opgeleverd voor het te herziene curriculum. Nu ga je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts deze bouwstenen verder ontwikkelen tot kerndoelen voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor alle negen leergebieden zoeken we lerarenopleiders, vakdidactici en leraren.

Wanneer November 2020 – november 2021
Vergoeding Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je kwijt bent aan curriculum.nu, het bedrag hangt af van de schaal waar je in zit.
Wie Per leergebied zoeken we drie tot vijf lerarenopleiders/vakdidactici. De teams waarin je werkt zijn opgesteld rondom een leergebied.

Er wordt gewerkt met 9 bestaande leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands en Rekenen en Wiskunde.

Wat Breng jouw expertise in en geef feedback.

Meld je aan voor 17 september 2020!

Verder lezen en aanmelden

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En zo leerlingen met goed onderwijs voor te bereiden op hun toekomst. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen: een verdieping van je vakexpertise.

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website

| info@ecent.nl | elwier@fi.uu.nl | elbd.sites.uu.nl