Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Cosmos project

Europees Horizon2020 project

Creating organisational structures for meaningful science education through Open Schooling for all

cosmosproject.eu

Samenvatting

Het project heeft tot doel bèta-burgerschap in het onderwijs te ondersteunen en langdurige samenwerkingsverbanden met de community te realiseren.

In dit project worden docenten ondersteund bij het koppelen van maatschappelijke vraagstukken (SSI) aan de bèta-les. Denk hierbij aan duurzaamheidsvraagstukken, COVID-19, microplastics, fijnstof en een dalende bijenpopulatie. Leerlingen leren het vraagstuk te onderzoeken en een geïnformeerd standpunt te bepalen. Cosmos legt contact met betrokken partijen bij het vraagstuk zodat leerlingen de verschillende perspectieven kunnen onderzoeken.

Er wordt voortgebouwd op de SSIBL-didactiek die in het EU-project Parrise is ontwikkeld.

De eerste scholen hebben zich aangesloten bij het project en in schooljaar 2022-2023 ontwikkelt Cosmos (in zes landen) samen met docenten lesactiviteiten en worden die lessen geëvalueerd.

Abstract

Cosmos uses socio-scientific inquiry-based learning as a pedagogical means for opening up schools to their communities through a transformation process, aiming to create new partnerships within communities that can foster science education for all citizens, irrespectie of gender, ethnicity of cultural background.

We wil establish Core ORganisational structures for Promoting Open Schooling (Corpos) in primary and secondary schools to facilitate community engagement.

Contact in NL: UU/Freudenthal Instituut.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM