Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ICSE Academy

 
 
 

A project by the ICSE consortium

ICSE Academy – Europees Erasmus+ project – Europese samenwerking en mobiliteit wat betreft nascholing en opleiding van bèta-docenten

1 juni 2022 tot 1 juni 2025

Internationale website

Aanbod voorjaar 2024 (gratis te volgen, in vier ‘clusters’ van onderwerpen)

Omschrijving

 • 12 online bijeenkomsten (en een startbijeenkomst) dus drie bijeenkomst per clusters
 • Steeds van 16:00 – 18:00
 • Introductiebijeenkomst op 4 maart 2024 met een nadere toelichting
 • Geschikt voor opleiders en docenten van de bèta-vakken
 • Deelname gratis

Meer info en inschrijven.

Kern van het project

Het bèta/STEM onderwijs (wiskunde, scheikunde, biologie, natuurkunde, informatica, NLT) in Europa heeft behoefte aan bekwame leraren. De lerarenopleidingen zijn hierin een belangrijke schakel, maar ook de zittende docent hebben behoefte aan bij- en nascholing.

Drie centrale doelen:

 1. Bouwen van de ICSE Academy, samen met nascholers en lerarenopleiders in de partnerlanden
 2. Ontwerpen en aanbieden van effectieve (na)scholing voor STEM-docenten (po, vo, mbo)
 3. Verduurzamen van de ICSE Academy en het aanbod, samen met beleidsmakers, in aansluiting op al aanwezige activiteiten van ICSE

Verdere achtergrond

Planning

2022-2 2023-1 2023-2 2024-1
Design of the first pilot ‘webinars’. Four clusters:
-Learning by inquiry, Socio-scientific issues and Interdisciplinarity
-Diversity and Inclusion in STEM
-STEM in a digital era
-STEM in Europe
A couple of pilots

and the STEM Summerschool Utrecht (21-25 August)

Starting the official ICSE-Academy Continue

The core of this project Consortium will gather 13 full project partners from 13 European countries, all of them recognized STEM ITE and CPD providers. These 13 full partners constitute the ICSE Academy.
To maximize the potential to develop and test new means for effective, accessible, and transferable professional learning opportunities, the ICSE Academy, furthermore involves (at least) 5 model schools per country which serve as training model schools with a clear commitment to the project (as associated partners).

The main intention behind the committed model schools is that this allows the partnership to work very closely with these schools (and their STEM teachers) and forming strong bonds between ITE/CPD research (higher Education partners), provision (STEM ITE/CPD partners) and practice (schools) in each partner country. These close bonds specifically contribute to work on needs-feasibility-aligned ITE/CPD formats, as it allows to start off from analysing teachers’ needs, involve teachers in the development and testing of professional learning activities and receive their feedback on activities to improve them and ensure their effectiveness, accessibility and transferability. Thus, the role of model schools and their STEM teachers committed to the project are essential for the successful provision of meaningful results.

For effectively implementing change in STEM education, cooperation with policy makers is imperative. The ICSE Academy will therefore also be supported through educational authorities in each country (linked to the project as associated partners), a teacher association and a STEM education network. Their role will be to communicate ITE/CPD needs from policy perspectives top-down (and thus complement the bottom-up needs orientation resulting from needs communicated by the model schools), share knowledge on conditions of national ITE/CPD systems (regulations, obligations, requirements, etc.) and provide their opinion on the policy-relevant results (outlook on European STEM ITE/CPD formats and policy papers).Project structure (click to enlarge)

Doel regeling EU: Europese partnerschappen van aanbieders van lerarenopleidingen creëren om Erasmus+ Teacher Academies op poten te zetten die een Europese en internationale kijk zullen bieden op lerarenopleidingen. In deze Teacher Academies zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor meertaligheid en culturele diversiteit, worden lerarenopleidingen ontwikkeld overeenkomstig de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs en wordt een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte.
 • Goois Lyceum
 • Lyceum Ypenburg
 • Hogeschool van Amsterdam
 • ’t Rijks, Bergen op Zoom
 • Saba Comprehensive School
 • Terra, Winsum
Country Education Partner
Germany University of Education Freiburg (PHFR)
Malta University of Malta (UM)
Cyprus University of Nicosia (EDEX)
Norway Norwegian University of Technology (NTNU)
Lithuania Vilnius University (VU)
Slovakia University CPU (CPU)
Turkey Hacettepe University (HU)
Spain University of Jaen (UJA)
Czech republic (CUNI)
Austria Klagenfurt University (KLU)
Greece National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)
Sweden Jönkoping University (JU)
The Netherlands Utrecht University (UU)
Eerder werd de naam ‘Teacher Academy’ in Nederland al gebruikt in het kader van een project van het Platform Beta Techniek.

Om (toekomstige) docenten in de bèta- en technische vakken in staat te stellen een betere verbinding te leggen tussen het schoolvak en de beroepspraktijk, is er vanuit het landelijke programma bèta/STEM Teacher Academy (o.a. Platform Bèta Techniek) ingezet op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Een van de onderdelen hierin was het opnemen van bedrijfsoriëntatie en -stages in het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen.

 • Het schooljaar 2014-2015 gold als pilot.
 • In de jaren 2015-2017 is eea verder uitgebouwd

Het programma bèta/STEM Teacher Academy levert een bijdrage aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. bèta/STEM Teacher Academy stelt (aankomende) docenten in staat te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen, namelijk:

 • De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.
 • De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).
 • Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.

Het programma bèta/STEM Teacher Academy is een ontwikkelprogramma dat met vijf programmalijnen de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven versterkt. Voor de uitvoering van deze programmalijnen is gekozen voor een regionale aanpak: in de regio komen de lerarenopleiding, de docenten op school en het bedrijfsleven immers samen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande (regionale) netwerken, namelijk:

 • Regionale VO-HO netwerken (havo/vwo);
 • Toptechniek in Bedrijf-regio’s (vmbo-mbo) / MTech-scholen;
 • de tweedegraads lerarenopleidingen;
 • NWO-onderzoeksinstituten.

De Teacher Academy bestaat uit vijf lijnen, te weten:
1. BedrijfsDOTs
2. Cursus Bètaberoepen in de Les
3. Leraar in Bedrijf
4. Leraar in Onderzoek
5. Bedrijfsstages Lerarenopleiding

Meetings: Workshops, Seminars, Summerschool, etc.

Een summerschool voor de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen

Read more

Op deze dag werd ’s middags van 13:00-16:00 een online bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken (EU)partners, om elkaar te leren kennen, en eerste afspraken te maken over de vervolgstappen.
Mathematics Education (15-25 August 2022)

The Utrecht Summerschool is a joint initiative of Utrecht University, HU and HKU. The Freudenthal Institute took care of a special program for mathematics education.

This summerschool was not part of the ICSE-academy, but there was a first experience with ‘job-shadowing’. This will be continued and expanded in the Summerschool 2023.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM