Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bijeenkomst basisvaardigheden, vinger aan de pols

30 juni 2022

Ronde-tafel-gesprek van vakexperts wiskunde/rekenen uit po, vo en mbo, en enkele gasten

Tijdens de Panama Conferentie, Woudschoten, Zeist.

Een gezamenlijk initiatief van WvM, Panama, NVORWO, NVvW, ELWIeR en SLO

Zie ook het dossier Basisvaardigheden.

Aanleiding

Er wordt in het seizoen 2022-2023 stevig ‘gewerkt’ aan kerndoelen/eindtermen/examenprogramma’s/rekeneisen van wiskunde-rekenen in po, vo en mbo:

  • PO/VO-onderbouw – commissie (actualiseren kerndoelen po en onderbouw vo)
  • VO – vmbo – commissie (examen vmbo)
  • VO – havo-vwo – commissie (examen havo/vwo)
  • MBO – (invoering schoolexamens rekenen)

Naast (en verweven met) deze curriculumvernieuwingen is er – zoals zo vaak – een debat over ‘basisvaardigheden’. Op 12 mei 2022 verscheen er vanuit OCW meer informatie over de plannen w.b. Masterplan, o.a. op basis van een evaluatie van de referentieniveaus (zoals beschreven in het referentiekader taal en rekenen).

De bijeenkomst van 30 juni is een follow-up van 21-1-2022

Programma

16:15-16:25 Welkom, wie is wie, toelichting op het doel van de bijeenkomst:
Uitwisselen informatie en komen tot enkele gezamenlijke actiepunten wat betreft vakvernieuwing po-vo-mbo, in ieder geval in relatie tot de discussie over basisvaardigheden.
16:25-17:00 Concrete informatie

  • Lopende opdrachten bij de SLO w.b. po/vo – Marc van Zanten
  • Reflectie op de evaluatie van de referentieniveaus – Monica Wijers
  • Tussenstand nieuwe rekeneisen mbo – Hans Voskamp
  • Internationale ontwikkelingen – Kees Hoogland
17:00-17:45 Discussie

Uitwisseling tussen vakexperts en andere experts.

We hoeven niet dezelfde mening te hebben, maar het is handig als we goed geinformeerd zijn

17:45-18:00 Actiepunten

Aan het eind kijken we ook nog even praktisch naar de kalender van 2022-2023.

ELWIeR en Ecent als één STEM