Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Digitale didactische kennisbank natuurkunde weer online

Kennisbank natuurkunde

Natuurkunde, didactiek, leerlingdenkbeelden en contexten.

Onderdeel van het project kennisbanken.

Toelichting op het materiaal (2011)

Deze kennisbank (uit 2011) ondersteunt stagiaires, zij-instromers en andere beginnende docenten natuurkunde binnen de sectoren VO en MBO. Ondersteuning is er vooral op het gebied van vakdidactiek. Algemene didactische theorieën zijn gebruikt op plekken waar deze vakdidactische toepassingen hebben.

Tot nu toe werd vooral aandacht gegeven aan didactische aanwijzingen voor de docent en kennis over preconcepten bij leerlingen. Vakinhoudelijke concepten heeft men soms globaal (in samenvatting), soms gedetailleerd omschreven. Ze zijn samen met vakdidactische kennis, kennis over misconcepties, toepassingen, etc. geordend door middel van een schermpresentatie met tabbladen, die voorzien zijn van onderwerpmenu’s. Voor organisatie van inhoud en oriëntatie binnen deze inhoud wordt verwezen naar de knop navigatie.

Samenwerking

De kennisbank Natuurkunde werd ontwikkeld door het Ruud de Moor Centrum i.s.m. docenten van het Voortgezet Onderwijs en de Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

  • Karel Stevens, Eckart College Eindhoven
  • Huub van Wunnik, Eckart College Eindhoven
  • Raimond Franssen, Eckart College Eindhoven
  • Lyda Benthem – van Riessen, Stedelijk College, Eindhoven
  • Rob Ouwerkerk, Stedelijk Gymnasium Haarlem
  • Wim Maagdenberg, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • Jan Lutgerink, RdMC, OUNL Heerlen

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM